Zosobnenia – Personifikácie výtvarníka Jána Feketeho

Vystavené diela na výstave "Zosobnenia – Personifikácie" nám sprostredkujú svojský pohľad umelca na mestské motívy a krajinu.

TÜV SÜD Office Gallery a ag. Amymon
BC Kerametal, Jašíkova 2, Bratislava


Kurátorka: Ľudmila Pašková

Princípom výtvarného zobrazenia je abstrahovanie reality do hry tvarov a farieb. Umelca nezaujíma popisnosť a ani čitateľnosť v jeho zobrazeniach, ale skôr citová pôsobivosť obrazov, ktoré nám na tejto výstave predstavuje.

Ján Fekete

  • narodil sa v r. 1958 v Buzici na Slovensku
  • štúdium na VŠVU v Bratislave, odbor maľba u docenta Stoklassa; štúdium na Vysokej škole úžitkového umenia, Viedeň, odbor maľba u profesora Adolfa Frohnera; štúdium na Akadémii výtvarných umení, Mníchov, odbor maľba u profesora Jürgena Raipku; 1990 diplom Akadémie výtvarných umení, Mníchov
  • od r. 1990 pedagóg na VŠVU v Bratislave, 1996 vymenovanie za docenta na VŠVU v Bratislave
  • 1994 – 1996 pedagóg na Vysokej škole úžitkového umenia, Viedeň
  • žije a pracuje vo Viedni a v Bratislave