What's the Point? 02

Milé študentky a milí študenti, pozývame vás na ďalšie stretnutie čitateľského klubu What's the Point? v Galérii MEDIUM.

Vo výstavných priestoroch Galérie MEDIUM na Hviezdoslavovom námestí

Ak ešte nie ste pridaní do Microsoft Teams What's the Point? prostredníctvom vašej školskej e-mailovej adresy, napíšte nám na


Vybrali sme pre tentokrát texty, ktoré súvisia s prebiehajúcimi výstavami Unspoken Letter Pauliny Masevniny a Adama Michálka a Dizzeyland Jelisavety Rapaić. Porozprávame sa o hraniciach medzi erotickým umením a pornografiou, ale aj o pohľadoch na ľudskú existenciu oprostených o pozitívnu motiváciu. Pôjde o krátke úryvky z kníh, články či texty k výstave – niektoré sa dotýkajú našej žitej súčasnosti alebo ju predpovedajú. Inokedy pôjde o exkurz do dávnej i nedávnej histórie, ktorý si môžeme porovnať s naším tu a teraz.

Texty:

  • Buyung Chul Han: Vyhořelá společnost (úryvok)
  • Jean Baudrillard: The Ecstasy of Communication (úryvok)
  • Julie Reshe: Depressive Realism
  • Richard Shusterman: Ars Erotica: Sex and Somaesthetics in the Classical Arts of Love (úryvok)
  • Pawel Leszkowicz: Ars Homo Erotica (úryvok)
  • Jane Juffer: A Pornographic Femininity? Telling and Selling Victoria's (Dirty) Secrets
  • Roland Barthes: On Colour
  • Jelisaveta Rapaić: Dizzeyland (text k výstave)
  • Paulina Masevnina a Adam Michálek: Unspoken Letter (text k výstave)

Očakávame, že si jednotlivé texty prečítate (príp. spoznámkujete) doma samostatne a v rámci klubu si ich spoločne prejdeme – v reakcii na aktuálny výstavný kontext. Texty budú k dispozícii vo formáte PDF/doc na Microsoft Teams What's the Point? (a sú určené výlučne na študijné účely).

S Dášou a Miroslavom sa na vás tešíme!