Webinár o autorskej platforme SciFlow

SciFlow: Ako zjednodušiť písanie, citovanie a publikovanie výskumného článku alebo diplomovej/doktorandskej práce pomocou šablón SciFlow

online

Bližšie informácie a prihláška: www.aib.sk/seminare/907-sciflow


Webinár bude v angličtine. Zaregistrovaným pošleme odkaz na záznam webinára.

Spolupráca viacerých autorov na tvorbe odborného článku nebýva jednoduchá. Okrem zrejmej potreby zabezpečiť aktualizáciu textu v reálnom čase, aby všetci pracovali s aktuálnou verziou, je potrebné splniť množstvo požiadaviek cieľového časopisu, od štruktúry textu až po používanie konkrétneho citačného štýlu. Neskôr často vznikne potreba prepracovať článok tak, aby spĺňal požiadavky iného časopisu, čo vyvolá ďalšie kolo preformátovania a zmien.

Preto bola vytvorená online autorská platforma SciFlow, ktorú v súčasnosti využívajú napríklad inštitúty Maxa Plancka a Helmholtzovej spoločnosti a mnohé verejné univerzity v Nemecku a západnej Európe. SciFlow tiež pomáha študentom pri predkladaní ich kvalifikačných prác podľa požiadaviek ich univerzity atď.

Albertina icome Bratislava s.r.o. s výhradným zastúpením SciFlow pre Slovensko zabezpečuje inštitucionálne licencie pre všetkých pracovníkov a študentov organizácie alebo licencie pre tímy 5 až 50 používateľov. Základná verzia pre jednotlivcov je k dispozícii zdarma. Viac informácie nájdete na www.aib.sk/produkty/3485-sciflow a samozrejme radi odpovieme na Vaše otázky.