VŠVU na Jerusalem Design Week 2022

Na Design Weeku-u v Jeruzaleme, ktorého heslom je tento rok „For Now“, sa odprezentuje aj projekt VŠVU s názvom „Name of the Project“. Naši študenti a študentky z katedier vizuálnej komunikácie a dizajnu budú počas týždňa od 23. do 30. júna pracovať a tvoriť priamo na mieste.

Študentky a študent VŠVU: Doris Sisková a Miroslava Bullová (KVK), Petra Rybánska a Volodymyr Serhachov (KD) pod vedením Marcela Benčíka, Sylvie Jokelovej, Lucie Gamanovej a Juraja Blaška.

Jerusalem Design Week
Jerusalem Design Week, 2022.
Jerusalem Design Week
Jerusalem Design Week, 2022.
Jerusalem Design Week
Jerusalem Design Week, 2022.
Jerusalem Design Week
Jerusalem Design Week, 2022.
Jerusalem Design Week
Jerusalem Design Week, 2022.

Name of The Project je ihriskom, na ktorom sa opakujú elementárne akcie ako metafora dizajnérskeho vzdelávania. Výsledkom je jednoduchý priestor s vlastnými limitmi a možnosťami. Študenti a študentky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave predvádzajú opakujúce sa procesy cez akt maľovania a zdanlivo nekonečného premaľovávania. Pracujú a menia sa podľa spoločného rozvrhu, majú k dispozícii voľný čas na oddych a logistickú pomoc od ostatných. Po dokončení jednotky - maľovania celej miestnosti - pripravia priestor pre ostatných študentov a študentky a proces sa opakuje až do konca podujatia. Dôležitou súčasťou fyzickej prítomnosti študentov a študentiek VŠVU v tomto projekte je možnosť stretnúť sa s rovesníkmi a rovesníčkami z izraelských škôl. Pozvaním na účasť na projekte sa môžu navzájom spoznať prostredníctvom spoločnej fyzickej práce a intelektuálnej a/alebo neformálnej komunikácie, čo tvorí základ pre budúcu spoluprácu s miestnymi akadémiami.


O Jerusalem Design Week-u

Od roku 2011 je Jerusalem Design Week najväčšou a najvplyvnejšou verejnou udalosťou dizajnu v Izraeli. V roku 2016 sa rozšíril a stal sa medzinárodným podujatím, ktoré sa koná na niekoľkých miestach po celom Jeruzaleme a ponúka množstvo podujatí, predstavení a miestnych a medzinárodných výstav dizajnu. Hansen House organizuje počas roka rôzne aktivity na propagáciu izraelských dizajnérov a dizajnérskeho sektora v Jeruzaleme. JDW je hlavnou udalosťou v tapisérii každoročných aktivít Hansen House, ktorá predstavuje jeho vlajkový projekt ako najväčšie a najvplyvnejšie verejné dizajnérske podujatie v Izraeli. Každý rok sa Jerusalem Design Week zameriava na ústrednú tému týkajúcu sa situácií, ktoré sú jedinečné pre Jeruzalem a Izrael a ktoré majú medzinárodný význam, vychádzajúc z myšlienky, že izraelská kultúrna krajina mu umožňuje slúžiť ako akési živé laboratórium na prieskum naliehavých globálnych problémov a vychádza z presvedčenia, že dizajn musí na takéto problémy reagovať. Jerusalem Design Week bol iniciovaný Ministerstvom Jeruzalema a dedičstva a Jeruzalemským rozvojovým úradom a riadi ho Ran Wolf Company.


Ďalšie informácie o JDW

Partner projektu: Slovenský inštitút v Jeruzaleme

Projekt podporený Nadáciou Tatra banky.

Nadácia Tatrabanky – logo