Viktória Revická – Kvasný pohyb

Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Viktórie Revickej

Kurátorka: Nina Vidovencová

Východiskom pre video-performance “Kvasný pohyb” Viktórie Revickej sú jej vlastné skúsenosti s kvasinkami, ich vzájomné spolužitie a scitlivenia sa. Autorka vytvorila pohybovú performance o procese kvasného života, ktorá vznikla v spolupráci s Luciou Kupcovou,Tatianou Takáčovou, Veronikou Verešovu, Denisom Kozerawskim, Kvet Nguyen a Andreou Kuriakovou.

Viktória Revická (*1997) študuje odbor intermédiá na VŠVU v Bratislave. Vo svojej tvorbe pracuje s performativitou a s textom. Prepája sa v nej jej osobný záujem o ekológiu, ktorý sa odzrkadľuje pri myšlienkových východiskách a prístupe k umeleckej tvorbe. Cez spomalenie, vnútorné procesy a scitlivenie sa napája na zraniteľnosť okolia. Pocit krehkosti nám sprostredkováva cez vizuálnu metaforu napr. figy, kompostovania, mimosy pudici či fermentačné kultúry.

Výstava “Kvasný pohyb” bude situovaná do priestoru START UP na I. poschodí Galérie Jozefa Kollára, ktorý je zameraný na prezentáciu neetablovaných umelcov a umelkýň.

Výstava potrvá do 31. 7. 2022


Realizáciu diel na výstavu podporil formou štipendia Fond na podporu umenia.