Trophy Case

Prírodné scenérie na veľkoformátových fotografiách Jána Kekeliho a maľby Ivany Mojšovej a Paulíny Gajerovej, ktoré pracujú s ľudskou prítomnosťou, túžbami a pokorením – to všetko môžete vidieť na novej výstave, ktorú v Galérii NBS pripravil kurátor Ľuboš Kotlár. Výstava absolventov a študentky VŠVU potrvá do konca leta.

Výstava je prístupná každý pracovný deň v priestoroch Národnej banky Slovenska


Napriek tomu, že autorky a autor často zobrazujú figuratívne motívy priamo na ploche obrazu, ich diela nemajú čisto antropocentrický charakter. Ľudská prítomnosť v týchto kompozíciách nehrá rolu hýbateľa dejom, ale dostáva sa do pasívnej polohy, pričom práve prostredie, v ktorom sa nachádza, ho výrazne presahuje, formuje, či priamo pohlcuje. Napriek opakujúcim sa prírodným motívom diela nemajú striktne upokojujúci charakter, naopak, mnohokrát na diváka pôsobia rozrušujúcim dojmom ohrozenia, osamotenosti, či uzavretia.

Ľuboš Kotlár, kurátor výstavy