Trojvernisáž

Slovenské banské múzeum a Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici Vás srdečne pozývajú na otvorenie troch výstav v Galérii Jozefa Kollára

Pre Foyer a Átrium Galérie Jozefa Kollára vytvára Jozef Pilát site-specific multimediálnu inštaláciu nazvanú Per aspera ad astra. Tento latinský výraz, voľne preložiteľný ako cez prekážky ku hviezdam, naznačuje symboliku, ktorú je možné nájsť v Pilátovej tvorbe: rastlinný motív, tŕnie, ťažká manuálna práca, práca s pôdou, ťažba, vyzdvihovanie nechceného (odpadu, buriny). Monumentálnu inštaláciu Jozefa Piláta v Galérii Jozefa Kollára tak bude možné vnímať aj v rámci historického kontextu štiavnického regiónu. Kurátorkou výstavy je Mária Janušová. Výstava potrvá do 5. decembra 2021.

Plagát k výstave Jozefa Pilláta

Na II. poschodí galérie, v historickej štukovej sále, predstavíme tvorbu umeleckej dvojice Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča. Výstava s názvom Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum sa sústredí na keramické diela autorskej dvojice. Prezentácia tvorby umeleckého dua v špecifickej inštalácii nám umožní návrat späť ku koreňom, do pred-kresťanského sveta bájí, mýtov, legiend či výraznej spätosti s prírodou. Kurátorkou výstavy je Mária Janušová. Výstava potrvá do 5. decembra 2021.

Plagát k výstave Jaroslavy Mitríkovej a Dávida Demjanoviča

V našom priestore START UP na I. poschodí galérie predstavíme tvorbu mladého umelca Ľubomíra Slovinského. Jeho projekt s názvom Miznúce podzemie vybrala Galerijná rada v rámci našej nedávnej Otvorenej výzvy. Výstava v Galérii Jozefa Kollára bude zameraná na tému premeny krajiny v dôsledku odlesňovania a ťažobnej činnosti. Autor na príklade okolia Gelnice poukáže na krajinu po baníctve. Budeme tak môcť sledovať, ako sa príroda vysporadúva s históriou a ako si ľudské zásahy berie späť. Výstava potrvá do 26. septembra 2021.

Plagát k výstave Ľubomíra Slovinského

Galéria Jozefa Kollára je súčasťou Slovenského banského múzea, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR.