Sympozium Formovat reformované

Akademie výtvarných umění v Praze organizuje medzinárodné online sympózium o umeleckom vzdelávaní, ktoré sa bude konať od 3. decembra 2020 do 7. januára 2021. V rámci neho vystúpia aj naše dve pedagogičky z Ateliéru intermédií Jana Kapelová a Nina Vidovencová, ktoré vo svojom príspevku odprezentujú našu školu, Katedru intermédií, ako aj reformy, ktorými prešla a v závere tiež spôsob, akým spoločne vedú tento ateliér.

Na seminář se půjde připojit přes link https://us02web.zoom.us/

Učastníci/Účastnice

 • Prof. Pavel Büchler, Manchester School of Art; Akademie výtvarných umění v Praze
 • Anna Colin, Open School East, Margate
 • Ana Devic, WHW Academy, Zagreb
 • Prof. Swetlana Heger-Davis, Zurich University of the Arts
 • Prof. Marina Gržinić, Akademie výtvarných umění ve Vídni
 • Gudskul, Jakarta (Marcellina Dwi Kencana Putri, Gesyada Siregar, Berto Tukan, Farid Rakun, MG Pringgotono, Moh. Hasrul, Angga Wijaya and Anita Bonit)
 • Jana Kapelová and Nina Vidovencová, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
 • doc. Jiří Kovanda, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Akademie výtvarných umění v Praze
 • Prof. Olaf Nicolai, Akademie výtvarných umění v Mnichově
 • Prof. Paul Petritsch, University of Applied Arts Vienna
 • Prof. Florian Pumhösl, Akademie výtvarných umění v Mnichově
 • Hafiz Rancajale, Forum Lenteng, Founder, Jakarta
 • Mgr. Pavel Sterec, PhD., Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
 • Prof. János Sugár, Maďarská univerzita výtvarných umění
 • doc. Mgr. Jiří Surůvka, Fakulta umění Ostravské univerzity
 • doc. MgA. Aleksandra Vajd, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • Dmitry Vilensky, Chto Delat, School of Engaged Art in Petersburg
 • Prof. Clemens von Wedemeyer a Prof. Benjamin Meyer-Krahmer, Academy of Fine Arts Leipzig

Bezprostředním podnětem k organizaci sympozia byla potřeba rozšířit pole diskuse kolem metod uměleckého vzdělávání, jež na pražské AVU započala minulý rok v souvislosti s 220. výročím založení školy a plánovanou reakreditací. Formovat reformované přivádí na jednu platformu hlasy umělců a umělkyň z různých kulturních prostředí, generací i koutů světa; akademicky působící umělce i ty, kteří jsou angažováni v neformálním a alternativním vzdělávání. Smyslem sympozia je aktuální pohled na klasické vzdělávací postupy, vzdělávací reformy šedesátých a sedmdesátých let i aktuální vzdělávací proudy, které po nich následovaly. Představit rozdílná výuková kurikula a nebát se svobodně přemýšlet o změnách aktuálních programů i o nových institucionálních programech, které mohou inspirovat budoucí vzdělávací změny.
Účastníkům pokládáme otázku, jaká byla a je konkrétní mise jejich mateřské instituce, a ptáme se, nakolik konvenuje jejich představě a praxi uměleckého vzdělávání a/nebo nakolik je limituje.

Sympozium může pomoci zmapovat, jak se proměny umění v posledních padesáti letech odrazily ve dvou vlnách reforem v oblasti uměleckého vzdělávání. V první vlně byla zavedena intermediální výuka, kterou lze považovat za překlad principů konceptuálního umění, fluxu a dalších (anti-)uměleckých směrů do kurikul vzdělávacích institucí. To znamenalo etablování uměleckých přístupů, které nevyžadují kultivaci řemeslné zručnosti v různých uměleckých médiích jako primární cíl uměleckých akademií. Druhá vlna reforem zahrnovala postupné sloučení současné teorie (institucionální kritika, genderová teorie, postkoloniální teorie, pohyblivý obraz, posthumánní teorie, globální dějiny umění atd.) s intermediální nebo mediálně specifickou praxí. Tyto dvě linie dotazování lze spojit do závěrečného průzkumu toho, jak se jednotlivé formy umělecké praxe účastníků jako znak umělecké evoluce setkávají s reformou uměleckých osnov a nakolik jsou osnovy formovány uměleckou individualitou, institucionálním kurikulem či metodami univerzitního vzdělávání z oblasti humanitních a přírodních věd.


Program

Sympozium, které bylo plánováno jako veřejné, fyzické setkání pedagogů AVU a dalších účastníků, proběhne online a bude kombinovat předtočené příspěvky účastnic a účastníků s krátkými setkáními během čtyř bloků.​

Čtvrtek 3. prosince v 16:00
Úvod, rektor Akademie výtvarných umění v Praze Tomáš Vaněk.
Krátká diskuse s členy první skupiny, po níž bude následovat odvysílání pěti příspěvků. Účastníci: Clemens von Wedemeyer a Benjamin Meyer-Krahmer, Marina Gržinić, Anna Colin, Hafiz Rancajale, János Sugár; moderuje Vít Havránek.

Čtvrtek 10. prosince v 16:00
Nejprve proběhne odvysílání pěti prezentací, po němž bude následovat diskuse. Účastníci: Olaf Nicolai, Aleksandra Vajd, Dmitrij Vilenský, Jiří Kovanda, Pavel Büchler.

Čtvrtek 17. prosince v 16:00
Odvysílání pěti příspěvků, po němž bude následovat krátká diskuse.
Účastníci: Ana Devic, Jiří Surůvka, Florian Pumhösl, Jana Kapelová a Nina Vidovencová.

Čtvrtek 7. ledna v 16:00
Odvysílání pěti příspěvků, po němž bude násl​edovat krátká diskuse. Účastníci: Paul Petritsch, Gudskul, Swetlana Heger-Davis, Pavel Sterec.