Príďte zažiť umenie z VŠVU na Bielu noc

Tento rok sa podujatie Biela noc vracia do bratislavských ulíc. Okrem mnohých iných inštalácií a výstav má návštevníctvo možnosť vidieť niekoľko projektov z VŠVU, a to nielen z jednotlivých ateliérov, ale tiež od našich pedagógov, doktorandstva či kolektívu. Pozývame všetkých na Bielu noc, ktorá sa v Bratislave uskutoční od piatka 29. septembra do nedele 1. októbra.

Kde?

Kedy?

 • 29. 9. - 1. 10. 2023

 


Ateliér experimentálneho dizajnu VŠVU / H18

 • Inštalácia
 • VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18
 • 29. 09. - 01. 10. 2023, 19.00 - 00.00 hod.
experimental dizajn na bielej noci

Ateliér experimentálneho dizajnu na VŠVU prezentuje výber študentských projektov pod názvom H18, ktoré vznikli za posledné dva roky a tematizujú svetlo v rôznych polohách. Pohybujú sa od formálnych a materiálových experimentov, cez interaktívne objekty až po voľné svetelné inštalácie. Výstava „obsadzuje“ priestory rektorátu VŠVU na Hviezdoslavovom námestí a reaguje na jeho špecifické prostredie.

Projekt vznikol vďaka podpore výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021 Ateliér experimentálneho dizajnu vedený Sylviou Jokelovou a Mariánom Laššákom patrí k najmladším ateliérom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bol založený na jeseň 2019. Svojou koncepciou sa hlási k diskusii o nutnosti zmeny paradigmy a prehodnotenia zdanlivo nemenných pozícií dizajnu vo svete, ktorý sa pomaly presúva do nehmotného digitálneho priestoru na pozadí hroziacej klimatickej krízy.

Zoznam vystavujúcich študentov*iek Ateliéru experimentálneho dizajnu: Adriána Adamová Viktória Arvayová Kristína Dzuričková Lenka Ingeliová Adam Kukuc Jaroslava Labudová Veronika Majerčíková Erik Vrábel Viktor Tabiš Petra Rybánska

Realizačný tím: Sylvia Jokelová / Marián Laššák / Petra Rybánska / Diana Paulová

 


VŠVU : BAHNO-974 / CASTORIN

 • Objekt
 • Vajanského nábrežie 2
 • 29. 09. - 01. 10. 2023, 19.00 - 00.00 hod.
bahno_bn

Čo je to za zvláštneho tvora, ktorý sa vynára z tmy? Je to doteraz neobjavený druh živočícha, alebo mimozemský tvor? Objekt z dielne umeleckého dua Bahno-974 sa zaoberá nanajvýš aktuálnou témou znečistenia vodných tokov. Ponúka pohľad na “cicavca” budúcnosti, ktorý by mohol v takom prostredí žiť. Toto imaginárne stvorenie trochu pripomína vydru či bobra. Stále nesie charakteristiky týchto živočíchov, je ale zdeformované prvkami modernej technológie. Táto mutácia vznikla životom v znečistenom prostredí, kde sa stvorenie muselo prispôsobiť novým, komplikovaným podmienkam. Stretávame sa s jedincom, ktorý sa ocitol mimo svojho “prirodzeného” prostredia. Pátra v pôde po akejkoľvek informácii o tom ako sa dostať späť, pretože mu neostáva už veľa času. Dielo má vyvolávať pocity melanchólie - predsa len, ide o stvorenie mimo svojho domova. Zároveň má slúžiť aj ako výstražný prst ukazujúci smerom na našu bohatú biodiverzitu, ktorá sa deformuje a degraduje každým dňom. Nepríjemný obraz tohto stvorenia je možno len začiatkom absurdity, ktorá našim nezodpovedným správaním môže vzniknúť. S podporou JTRE. V spolupráci s VŠVU v Bratislave

Umelecké duo BAHNO-974 tvorí Mário Coufal a Volodymyr Serhachov. Mário Coufal je študentom dizajnu na VŠVU v Bratislave. Bakalárske štúdium absolvoval v ateliéri Industrial designu odkiaľ neskôr prešiel na Experimentálny dizajn kde momentálne pôsobí. Venuje sa digitálnej tvorbe a objektovej inštalácii. Vo svojich dielach sa snaží o detailnejšie zahĺbenie sa do samého seba skrz pocity melanchólie, nezmyselnosti a straty. Ide o citlivé, často filozofické prieniky podnecujúce formu emočnej reakcie. V poslednom období sa venuje predovšetkým audiovizuálnemu umeniu, projekciám a mappingu a v menšej miere aj dizajnérskej produktovej tvorbe. Volodymyr Serhachov je absolventom Ateliéru experimentálneho dizajnu VŠVU v Bratislave. Bakalárske štúdium absolvoval u Štefana Kleina v Ateliéri transport dizajnu VŠVU v Bratislave. Jeho tvorba sa pohybuje medzi dizajnom a vizuálnym umením. Aktuálne sa venuje hlavne digitálnym médiám, experimentuje s ich prepojením s analógovými (inštalácia, videoart). Najviac ho zaujíma téma špekulatívnych prienikov technického a prírodného smerujúcich k biopunku alebo biodizajnu. V spolupráci s Kultúrnou platformou Zakarpatsko participoval ako grafický a motion dizajnér na projektoch záchrany a prezentácie kultúrneho dedičstva Ukrajiny.

 


Výstava ateliéru MediaLab* v Galérii Medium

 • Výstava
 • Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo námestie 18
 • 29. 09. - 01. 10. 2023, 19.00 - 00.00 hod.
medialab v mediu_bn

Výstava MediaLab* v galérii Medium ponúka pohľad na výsledky a filozofiu jedného z pracovísk Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktoré vytvára technologické, teoretické a medziľudské zázemie pre štúdium dôležitých fenoménov ako čas, interaktivita a multimediálnosť vo (vizuálnej) komunikácii.

Ateliér multimédií, MediaLab* je špecializovaným priestorom v rámci Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, zaoberá sa praktickými otázkami práce s technológiami, ale diskutuje aj o širších súvislostiach multimediálnej kultúry. Podstatou práce v laboratóriu je experimentálny prístup k problému alebo projektu, ktorý predpokladá skúmanie a nabúravanie hraníc danej oblasti s cieľom objavovať inovatívne a netradičné riešenia a postupy.

Výstava mapuje doterajšiu činnosť laboratória MediaLab* a prezentuje nielen výber reprezentatívnych diel, ale aj nový online archív projektov, ktoré vytvorili študenti a študentky MediaLab*u za viac ako pätnásť rokov. Ich záber je pomerne široký: animácia, herný dizajn, video, zvukové projekty a videoklipy, digitálne aplikácie, interaktívne objekty a inštalácie, takže výstava vťahuje publikum do poznávania princípov výtvarnej práce s technológiami a ponúka zážitok z použitia rôznych médií.

Kurátori: Ján Šicko, Roman Mackovič, Mária Beňačková Rišková

Realizáciu projektu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 


Mário Coufal & Matej Kuhn / Gate

 • Multimediálny objekt
 • Kamenné námestie
 • 29. 09. - 01. 10. 2023, 19.00 - 00.00 hod.
mário coufal a matej kuhn_bn

Chuť správnych rozhodnutí je ako delikátna zmes ingrediencií, ktorá formuje našu cestu životom. Je to ten neuchopiteľný okamih, keď zvažujeme možnosti pred sebou a zodpovedne vyberáme tú, ktorá nám otvára pomyselnú "Bránu" k rastu a naplneniu. Je to ako jemná symfónia, kde každý tón predstavuje dôležitý krok v našom životnom príbehu. Správne rozhodnutia nás napĺňajú pocitom hlbšieho zmyslu a napomáhajú nám vyvíjať sa v čase, rásť v našich hodnotách a snoch. Multimediálna inštalácia "Gate" prepája svet abstrakcie myšlienok a kľúčových rozhodnutí v procese tvorby umelca. Jednotlivé koncepty, vývoj, nečakané zmeny a zvraty, subjektívne pohľady, neustále pozorovanie sveta okolo seba sú krehkou a častokrát ťažko uchopiteľnou cestou kreatívneho procesu tvorby.

Mário Coufal je študentom dizajnu na VŠVU v Bratislave. Bakalárske štúdium absolvoval na ateliéri Industrial designu odkiaľ neskôr prešiel na Experimentálny dizajn kde momentálne pôsobí. Venuje sa digitálnej tvorbe a objektovej inštalácii. Vo svojich dielach sa snaží o akúsi disekciu emócii a o detailnejšie zahĺbenie sa do samého seba skrz pocity melanchólie, nezmyselnosti a straty. Ide o citlivé, často filozofické prieniky podnecujúce formu emočnej reakcie. V poslednom období sa venuje predovšetkým audiovizuálnemu umeniu, projekciám a mappingu a v menšej miere aj dizajnérskej produktovej tvorbe.

S podporou Pilsner Urquell.

 


Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje / I am truly becoming a specter

 • Hudobno-tanečná performance
 • Námestie slobody, fontána Družba
 • 30.09.2023, 20.30 – 21.30 hod.
marina abramovic_bn

Známa fontána na Námestí Slobody sa počas Bielej noci stane miestom jedinečného rituálu. Desiatky ľudí vytvárajú pseudo-sakrálne rezonančné súzvuky v architektúre, ktorej cieľom mohlo byť všetko, len nie sakrálno. Samotní performeri sa nehlásia ku konkrétnej forme spirituality, iba skúšajú či a ako jej kolektívne účinky stále zaberajú vo vraj desakralizovaných mestských kruhoch. Námestie slobody bolo nedávno zrekonštruované a poskytuje ľuďom v Bratislave veľkorysý priestor na prechádzky, stretnutia či akcie. Vytvára nové centrum voľného času a verejného či spoločenského života. Umelecký kolektív Marina Abramovič Po Sebe Neupratuje chce využiť túto prirodzenú gravitáciu priestoru na vytvorenie ešte živšieho kolektívneho zážitku.

Umelecký kolektív Marina Abramovič Po Sebe Neupratuje sa zameriava na aktuálne spoločenské témy od sociálnej pamäte, afektívnej či apatickej politiky až po ekonomiku pozornosti a online identity. Vo svojej tvorbe zdôrazňujú nehierarchické prístupy k performance, umeniu a spoločnosti. Vo svojich projektoch vždy pracujú s odlišnými perspektívami a záujmami každého interpreta, pričom sa zameriavajú skôr na budovanie atmosféry a priestoru pre akciu, než na scenár či posolstvo. Marina Abramovič Po Sebe Neupratuje vznikla v roku 2015 ako kolektív študentov a absolventov Katedry intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

 


Silvia Sviteková & kolektív / Freestyle of animozity

 • Tanečná performance
 • Nábrežie pri mrakodrape
 • 29.09.2023, 19.30, 20.30, 21.30 hod.
silvia sviteková_bn

Silvia Sviteková a kolektív Freestyle of animozity Hracia plocha, šesť figúriek. Vyber si farbu a začiatočnú pozíciu. Pozor, začínajú všetci naraz. A koniec hry si vymysli. Telo ako neustále meniacia sa paradigma významov v kombinácií prítomných zvierat podobne diverzných charakterov vytvárajú spolu pomyselnú hraciu situáciu. Pohybová performancia sa snaží nedeterminovať uhol pohľadu no naopak povzbudiť ho k rozmanitosti. Zvieratá bežne prítomné vo verejnom priestore pre nás nepredstavujú hrozbu, máme ich za miláčikov. Diviaky, medvede, holuby, bažanty, labute, čajky a potkany, už áno. Kde sa nachádza hranica verejného priestoru? Čo považujeme za náš priestor a čo už za "zvierací"? Ako si ho navzájom intervenujeme a kto určuje pravidlá? S podporou JTRE.

Silvia Sviteková je aktuálne doktorandkou v ateliéri priestorových komunikácií na VŠVU a absolventkou odboru Tanečné divadlo a perfomancia a tanečného umenia na VŠMU v Bratislave. Jej dlhodobá fascinácia zahŕňa performanciu vo verejnom priestore, prácu s objektom, ako aj snahu o pochopenie a najmä uchopenie zážitku, či už individuálneho alebo kolektívneho. Spolupracovala na viacerých umeleckých projektoch, výstavách a performanciách s nasledovnými tvorcami: Sonja Pregrad (Diaries of touch), Eva Priečková (ShSssh It’ll Be OK!, LUSIJA), Juraj Korec (Sólo nielen pre jedno telo, SNPJT.online), Petra Fornayová (Manifest možností, Zelená je tráva), Marta Poláková (pODPORa, Endless shift), Maja Štefančíková (Priestorové skice, Prchavé súsošie, Živý gradient), Dana Tomečková (Živý gradient), Stanislava Vlčeková, Jozef Vlk (Poses / Essencies / Traps, Open call), Anton Korenči ( Zánik západu), Andrej Petrovič (Dôvera), Francesca Zaccaria (Bodies garden), Cindy Hammer (Asphalworlds part 2). Za svoju tvorbu získala aj ocenenie v súťaži Gala Art Moves.

 


Denis Kozerawski & Peter Kašpar / KAMBIUM1492

 • Film
 • Kino Lumiére x SNG, Riečna 11
 • 30.09.2023, 19.00, 19.45, 20.25, 21.05, 21.45 hod.
denis kozerawski a peter kašpar_bn

Vypočujte si príbeh jedinečných kokošovských dubov. Stali sa akýmsi múzeom, ktoré archivuje nánosy rôznych geologických období. Pamätá si obdobie, kedy bolo územie zaplavené morom i keď naň dohliadala sopka. Kambium1492 je doku-fikciou, ktorá začína v dubovom háji pri obci Kokošovce blízko slovenského Prešova. Duby v tejto oblasti na sopečnej pôde rastú veľmi pomaly, čo vedie k výnimočne silnému drevu s hustými letokruhmi, ktoré odrážajú pozvoľný rast lymfatického pletiva – kambia. Pre tieto vlastnosti sa miestne drevo využívalo v neďalekom prešovskom solivare, kde boli od 16. storočia spracovávané zásoby soli z prehistorického mora. Drevo odtiaľto bolo údajne vyvážané aj na výrobu lodí do prístavov ako Janov v dobách, kedy odtiaľ Krištof Kolumbus vyplával hľadať novú obchodnú cestu do Indie. Keď ho táto plavba omylom priniesla až ku kontinentu dnes známemu ako Amerika, začala fáza európskej kolonizácie Severnej a Južnej Ameriky a zrodil sa svetový poriadok, ktorý poznáme dnes. Príbeh z týchto lesov prerozpráva slovenský raper Čavalenky. S podporou JTRE.

Denis Kozerawski je umelec, pôsobiaci v umeleckom kolektíve APART. Od roku 2012 skupina vykonáva výskumné, tvorivo-umelecké, projektové a výstavné/kurátorské, publikačné a archivačné aktivity. V roku 2017 sa APART stal finalistom Ceny Oskára Čepana. Vystavoval v bratislavskej Kunsthalle, pražských Karlin Studios, kurátorsky pripravil samostatnú výstavu Babi Badalova Electronic Dadaist Poetry, vydal rovnomennú knihu a publikácie umelca Mehraneha Atashiho a psychiatra Jana Ballxa. V rámci projektu pre Documentu 14 zorganizoval performanciu umelca Nikhila Chopra a zorganizoval prednášku a premietanie so zakladateľom e-fluxu Antonom Vidoklom a Arsenijom Žiljajevom. Celkovo doteraz vydal osemnásť publikácií mapujúcich individuálne alebo skupinové prejavy v súčasnom umení. V Red Gallery v Londýne zorganizoval výstavu slovenských umeleckých vydavateľstiev. V súčasnosti je aj doktorandom na katedre intermédií VŠVU.

 


András Cséfalvay / Last generation

 • Objektová Inštalácia
 • Nádvorie sv. Jána Nepomuka, Laurinská 3
 • 29. 09. - 01. 10. 2023, 19.00 - 00.00 hod.
andrás cséfalvay_bn

Monumentálna inštalácia ôsmych trojmetrových vajec chránených valom piesočných vriec putuje z Pohody na tohtoročnú Bielu noc. Vstúpte a priblížte sa poslednej generácii. Dopad asteroidu na Zem totiž spôsobil vyhynutie mnohých živočíchov. Prišlo to neplánovane, mnohí si plánovali budúcnosť, rodinu, kariéru. Po dinosauroch zostalo niekoľko fosílnych hniezd s nedotknutými vajíčkami, zahrabanými do hlinených valov. Krehkosť škrupín nám môže pripomínať krehkosť života, vyhynutie, ktoré si ľudstvo na seba privoláva samo. Ak však pohľad zdvihneme, práve nad nami preletel vták, uvedomíme si, že let je jedným z adaptácií dinosaurov, ktoré im umožnili prežiť. Vtáci sú tie dinosaury, ktoré sa naučili lietať. Existuje teda aj pre ľudstvo nádej? Inštalácia šiestich trojmetrových vajec chránených valom piesočných vriec sa stáva priestorom na uvažovanie a diskusiu o súčasnom (šiestom) masovom vyhynutí. Ďakujeme festivalu Pohoda za zapožičanie diela.

András Cséfalvay je vizuálny umelec, ktorý vytvára príbehy, inštalácie a videá prevažne pomocou digitálnych technológií. Často sa zaoberá vzťahom kultúry a technológie, politickými a etickými aspektmi „počúvania“ nedominantného hlasu a rôznym výkladom sveta. Zaujíma sa o neantropocentrické naratívy vo filozofii a prírodných vedách. Naviac je aj pedagógom v platforme Digitálne umenia na VŠVU.

 


Pavol Truben / Krehkosť INSIDE

 • Svetelná inštalácia
 • Eurovea lobby, Pribinova 34
 • 29. 09. - 01. 10. 2023, 19.00 - 00.00 hod.
pavol truben_bn

Stále viac ľudí dnes zažíva pocit stresu a zahltenia. Nestíhame, nevládzeme a niekedy máme pocit, že nám praskne hlava. Na Bielej noci 2023 sa opätovne predstavuje séria svetelných figurálnych objektov Pavla Trubena, ľudovo nazývaných “jogínov.” Predstavujú ironický pohľad na súčasného, kariérne nastaveného jednotlivca, ktorý si pracovné preťaženie kompenzuje mestskou jógou. Ich nafúknuté hlavičky sú pod neustálym tlakom sťahovacích popruhov napäté takmer k prasknutiu. Vidieť sa dali na nábreží Dunaja alebo v košickom mestskom parku už počas Bielej noci v roku 2021. Truben na toto dielo v rámci aktuálneho ročníka nadväzuje a nanovo ho interpretuje. Krehkosť v názve je však tentoraz prevedená aj v materiálovom prístupe autora k objektom. V nich kombinuje železné konštrukcie s krehkým fúkaným sklom, zväzovaným sťahovacími popruhmi. Hranicu medzi životnou rovnováhou a kariérnym prasknutím tak dostáva do kritického bodu až ku fyzickej úrovni. http://www.pavoltruben.eu/works/under-pressure S podporou JTRE. Vznik diela podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. Vznik diela finančne podporila formou grantu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Pavol Truben je slovenský vizuálny umelec, grafický dizajnér a pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe spracováva aktuálne spoločenské témy, ktoré sa snaží reflektovať s nadhľadom a s jemnou dávkou irónie. Ako už sám zistil, nedokáže sa orientovať na jedno médium. Dobre sa cíti v kresbe, grafike, objekte aj priestorovej inštalácii a jeho pracovnou metódou je analýza, plánovanie a zvedavosť. V roku 2021 získal ocenenie Nadácie NOVUM a bol finalistom Celeste prize 2013 v Art center Ex-bibli v Ríme. Aktívne vystavuje na Slovensku aj v zahraničí. V roku 2022 sa okrem iného predstavil so svojou inštaláciou Under pressure na podujatí Biela noc v Paríži. http://www.pavoltruben.eu/

 


Jakub Kopec & František Demeter & Ján Čumlivski / Space Is the Place

 • Imerzívna inštalácia
 • SNM, Múzejna 6 (vstup z Muzejnej ulice)
 • 29. 09. - 01. 10. 2023, 19.00 - 00.00 hod.
demeter a kopec a čumlivski_bn

Vstúpte do inštalácie Space is the Place a nechajte sa pohltiť priestorom a mäkkosťou nekonečna. Impozantná inštalácia reaguje na mäkké nafukovacie prostredia slovenského konceptuálneho umelca Stana Filka. Nesie v sebe však aj odkazy na matematické uvažovanie, experimentálnu architektúru či digitálne priestory prelomu 20. a 21. storočia. Vychádza z vlastností tzv. Kleinovej fľaše, ktorá je v matematike príkladom neorientovateľného povrchu. Ide o uzatvorený útvar, ktorý nemá vnútro ani vonkajšok. Z matematického hľadiska Kleinova fľaša nemá žiadny objem a nie je rozlíšiteľné, čo je vonku a čo (resp. ktorý bod priestoru) je vo vnútri. Územie tohto prostredia nie je definované pevnými stenami, ale senzuálnou skúsenosťou diváka, ktorý do diela vstupuje. Povrch diela pokrýva mriežka, ktorá umožňuje aj jeho optickú premenu na bezhraničný, úplne neurčitý priestor. Za zapožičanie diela ďakujeme Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, ktorá vlastní rozsiahlu zbierku diel archívnej a projektovej povahy neoavantgardného umelca generácie 60. rokov Stana Filka. Formát trvalej expozície z tejto zbierky HYDROZOA nie je koncipovaný tradične ako uzavretá a ukončená expozícia, ale má premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu. V SSG ho realizujú pozvaní autori a autorky, ktorí kriticky prehodnocujú Filkove radikálne koncepty a v autonómnych umeleckých projektoch aktualizujú jeho odkaz pre súčasnosť. Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v roku 2017, v štvrtej časti bola realizovaná v spoločnom autorskom poňatí architekta Jakuba Kopca, umelca Františka Demetera a grafického dizajnéra Jana Čumlivského práve miestošpecifická priestorová inštalácia SPACE IS THE PLACE." S podporou JTRE. Fotografia od Ján Kekeli.

František Demeter študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre maliarstva. V roku 2015 bol finalistom Ceny Oskára Čepana. Medzi jeho výstavy z nedávneho obdobia patria samostatné projekty “Čo sme boli my, asi vy nie ste” (Galéria Soda, Bratislava, 2019) „Nemám nič“ (Galéria ± 0,0, Žilina 2017), Veľké plátno (Galéria 19, Bratislava 2017), „Nic než plocha“ (Galerie SPZ Praha 2014), „NIE ÁNO NIE“ (Krokus Galéria, Bratislava 2014) a ďalšie skupinové výstavy doma a v zahraničí.