stARTup – Ateliér experimentálneho dizajnu

Študenti Ateliéru experimentálneho dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Sylvie Jokelovej a Mariána Laššáka majú v rámci projektu STARTUP za úlohu premýšľať nad svojou budúcnosťou.

Bratislava Design Week 2021
Zoya Gallery, Ventúrska 269/1, Bratislava


Ateliér experimentálneho dizajnu vedený Sylviou Jokelovou a Mariánom Laššákom patrí k najmladším ateliérom na VŠVU v Bratislave. Bol založený na jeseň 2019 a má za sebou prvý akademický rok. Svojou koncepciou sa hlási k diskusii o nutnosti zmeny paradigmy a prehodnotenia zdanlivo nemenných pozícií dizajnu vo svete, ktorý sa pomaly presúva do nehmotného digitálneho priestoru na pozadí hroziacej klimatickej krízy. Vytvára priestor na kritický postoj k študovanému odboru, ako aj vnímanie širšieho spoločenského, kultúrneho, politického, sociálneho či ekologického kontextu. Ideový rámec zadaní sa pohybuje od základných pojmov ako materiál, technológia, forma, funkcia, cez riešenie vzťahu objektu a užívateľa, objektu a prostredia až po úlohu dizajnu v spoločnosti.


stARTup

Situácia okolo pojmu start-up je v súčasnosti pomerne neprehľadná. V prípade mnohých projektov je invencia zamieňaná za atraktivitu a spoločenský prínos sa minimalizuje v prospech ekonomického zisku. Pre dizajnéra je výzvou redefinovať jeho podstatu v zmysle hľadania nových prístupov a inovatívnych riešení, ale aj v intenciách súčasnej diskusie o úlohe dizajnéra v spoločnosti a zodpovedného prístupu k riešeniam, ktoré prináša. Študenti Ateliéru experimentálneho dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Sylvie Jokelovej a Mariána Laššáka majú v rámci projektu STARTUP za úlohu premýšľať nad svojou budúcnosťou. Projekt umožňuje transformáciu ateliérovej témy do reálneho projektu, ktorý má predpoklady stať sa start-upom s kvalitným obsahom a zároveň svojim časovým rozsahom plynule rozloženým v rámci celej dĺžky štúdia dáva dostatočný priestor pre seriózny výskum a dotiahnuté výstupy. Umožňuje systematické budovanie vlastného dizajnérskeho programu, značky, ako aj spoluprác s ďalšími odborníkmi, ktorí vstupujú do procesu tvorby produktu, produktovej rady, alebo služby. Na BADW 2021 študenti prezentujú prvé výsledky svojich projektov v rôznom štádiu rozpracovanosti a naznačujú možné ďalšie smerovanie ich individuálnej oblasti záujmu.

Realizačný tím:

Vedenie ateliéru – Sylvia Jokelová, Marián Laššák
Doktorandi – Martin Franzen, Petra Rybánska

Vystavujúci študenti a študentky:

Adriána Adamová, Kristína Dzuričková, Peter Leja, Peter Marjak, Juraj Olejár, Diana Paulová, Erika Remencová, Kristína Vavrová, Erik Vrábel, Viktor Tabiš

238.sk

bratislavadesignweek.sk


Prezentácia je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021