ST-ART

Mladé slovenské talenty vo výtvarnom umení. Výstava študentov vysokých umeleckých škôl Slovenskej republiky v Paríži.

Salle des pas perdus, UNESCO Place de Fontenoy 7, 75 007 Paris 


Slávnostné otvorenie výstavy bude možné sledovať online cez platformu Zoom

10. 6. 2021, 15.30

unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_4Z6mLdi1QEuY0UToCUK8sg.

Otvorenie výstavy sa uskutoční za prítomnosti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka, vysokého predstaviteľa UNESCO a troch študentiek zastúpených umeleckých vysokých škôl (Kataríny Gregovej, Natálie Šimonovej a Lucie Žitnayovej). 

Výstavu v rámci Mesiaca slovenskej kultúry vo Francúzsku organizuje Stála delegácia SR pri UNESCO, Slovenský inštitút v Paríži a Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku v spolupráci s Fakultou umení TUKE, Akadémiou umení v Banskej Bystrici a VŠVU v Bratislave.


VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE 

GOMBOS Lilla (*1999) Študentka odboru Maliarstvo. V ilustráciách a kresbách si osvojila istý rukopis so šablónovitým opakovaním motívov, v rámci ktorých sa zaoberá väčšinou spoločenskými alebo osobnými problémami, postojmi k svetu a k sebe samej. V médiu maľby skúma a spoznáva tieto témy z rôznych uhlov pohľadu, pričom posúva ďalej ich hranice. 

MATURKANIČ Matej (*1996) Študent odboru Maliarstvo. Vo svojej tvorbe sa často okrajovo opiera o tému graffiti, ktorá ho v podstate nasmerovala k maľbe. Pri tvorbe vychádza najmä z typografie a ilustrácie. Jeho obrazy mnohokrát pozostávajú z abstrahovaných tvarov písma, znakov a rôznych zjednodušených kresieb. 

ŽITNAYOVÁ Lucia (*1994) Študentka odboru Maliarstvo. Má za sebou viacero kolektívnych výstav. Lucia Žitnayová sa venuje najmä abstraktným témam. Jej tvorba sa v súčasnosti pohybuje v medziach minimalizmu, čomu je prispôsobená aj farebná škála.


TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH – FAKULTA UMENÍ 

GREGOVÁ Katarína (*1999) Študentka Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby. Vo svojej tvorbe rieši problematiku identity, telesnosti, mýtu krásy, spoločenských ideálov, vzťahov. Venuje sa maľbe, grafickým technikám a veľmi blízka je jej aj voľná, expresívna kresba, ktorá sa väčšinou stáva východiskovým médiom. 

KECER Matúš (*1999) Študent Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby. Matúš Kecer pri tvorbe rád experimentuje a často využíva sprej či fúkacie fixky. V poslednej dobe ho okrem iného inšpirovala estetika počítačových hier, v rámci ktorej využíva možnosti rôznych tvarov a štruktúr. Celkovo v tvorbe preferuje „náhodu“, ktorá dokáže umocniť a posunúť finálny výraz diela do zaujímavejšej podoby. 

TAKÁČ Alexander (*1994) Svoje štúdium začal v ateliéry Nových Médií a Intermédií, následne prestúpil do Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby, kde momentálne dokončuje druhý stupeň štúdia. Vo svojej tvorbe sa venuje štúdiu vlastnej identity a transrodovým témam. Pracuje aj s popkultúrou, ako sú hry a hudba.


 AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI 

DURAJOVÁ Barbora (*1994) Študentka Voľného výtvarného umenia. Tvorba Babory Durajovej je zameraná najmä na figurálne kompozície v krajine a fragmenty dvora. Jej hlavnou inšpiráciou je dedina a dedinský dvor, pre ktoré je typická uzavretosť a lokálna pamäť. Vo svojej tvorbe sa venuje otázkam identity z pohľadu kultúrneho a sociálneho zázemia, ktoré zobrazuje uzavretím sa alebo doslova „oplotením sa”. 

SANDANUS Miroslav (*1994) Študent Otvoreného ateliéru maľby. V súťaži Maľba 2020 – Nadácia VÚB sa umiestnil na 3. mieste a za svoju bakalársku prácu získal cenu rektora školy. Miroslav Sandanus bez príkras zobrazuje nástojčivé témy, ktoré častokrát pôsobia nevľúdne až znepokojivo. Venuje sa namä klasickej technike maľby, ale nebráni sa ani novým médiám.

ŠIMONOVÁ Natália (*1995) Študentka Otvoreného ateliéru maľby. Aktuálne finalistka ceny STRABAG Artaward a víťazka súťaže Maľba 2020 – Nadácia VÚB. Laureátka ceny dekana za najlepšiu bakalársku prácu. Vo svojej tvorbe sa zameriava na výskum maliarskej hmoty a prácu s neklasickými maliarskymi materiálmi. Dôsledne sa zaoberá vybranými motívmi verejného priestoru ako súčasti osobnej i sociálnej pamäti.