Spot Fest

Prezentácia krátkych spotov MediaLabu, Katedra vizuálnej komunikácie, VŠVU

Letné mesiace sme sa rozhodli venovať prezentácii domovskej školskej produkcie, ktorá je tak zaujímavo rôznorodá a často veľmi inovatívna vďaka mladému pohľadu študentov. Výstava Spot Fest má byť akýmsi letným festivalom – prehliadkou krátkych video spotov, ktoré vznikli počas niekoľkých rokov v rámci série workshopov v MediaLabe na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU pod vedením Veroniky Obertovej a Michaely Čopikovej. Študenti vo svojich krátkych animáciách reagujú na rôzne zadania, napríklad zhmotňujú vlastný pocit strachu alebo vytvárajú spot k skladbe. Mnohé animácie majú charakter introspektívnej intimity a tiež, alebo práve preto, sa pohybujú až na hranici absurdnosti. Naviac, svojím rozsahom vedie spot tvorcov k vizuálnej skratke, čo je všeobecne inšpiratívny faktor pri vytváraní humoru. Humor a náznak absurdity preto predstavujú v tejto projekcii charakteristické prvky. Zároveň sú tieto spoty prehliadkou rôznych animačných techník, čo vychádza zo školského zadania a v rámci tejto prehliadky to poskytuje divákovi sviežu pestrosť – využívajú ručnú kresbu, 2D animáciu papiera alebo kombinovanú 3D animáciu, pričom pohyb vytárajú technikou stop motion. Popri všetkých vyššie spomínaných charakteristikách, ktoré vyplývajú zo zadaní a vyžitého média, poskytujú tieto spoty pohľad do sveta mladej generácie umeleckých tvorcov. Motívy, po ktorých siahajú, nepriamo dokumentujú, z akého prostredia pochádzajú ich inšpiračné zdroje.

MediaLab* je špecializovaný priestor v rámci Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Vytvára technologické, teoretické a ľudské zázemie pre štúdium dôležitých fenoménov ako čas, interaktivita, multimediálnosť vo (vizuálnej) komunikácii. MediaLab* vznikol z priamej iniciatívy dizajnéra a pedagóga katedry Jána Šicka, ktorý v roku 2005 začal realizovať so študentami workshopy a prezentácie zamerané na VJing a animáciu. MediaLab* sa zaoberá praktickými otázkami práce s technológiami, ale diskutuje aj o širších súvislostiach multimediálnej kultúry. V kontexte Katedry vizuálnej komunikácie pokrýva hraničné oblasti a tematické presahy grafického dizajnu.