Spolu – Together v priebehu rokov

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch a Ateliér industrial dizajn VŠVU v Bratislave Vás pozývajú na vernisáž výstavy Spolu – Together v priebehu rokov.

Kurátor: PhDr. Zdenko Kolesár, PhD.

Ateliér Industrial dizajn Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý vedie od jeho založenia Ferdinand Chrenka, je jedným z príkladov prepojenia vysokoškolského umeleckého štúdia s praxou. „Spojenie teórie s praxou – doteraz nevyriešený problém – o ktorom sa na poli vzdelávacích inštitúcií vedú nekonečné diskusie, má v tomto ateliéri nielen dlhodobú tradíciu, ale aj konkrétne výsledky. Takmer každý semester tu študenti riešia dizajnérske zadania vychádzajúce z konkrétnych potrieb rozličných firiem. O tom, že spolupráca s ateliérom je obohacujúca a prospešná pre obe strany, svedčia úspešné projekty realizované v spolupráci s firmami... ELECTROLUX, IKEA, OMS, PALMA,COMPAQ, KODRETA,RONA, SANDRIK-BERNDORF, POLYTRADE,ÚĽUV,SAV,FUN TIME, TON,TULI, ARTEMIDE, N-POINT, STUDIO 21. HALLA,CUL CHARGE, SWN MORAVIA, CHIRANA-MEDICAL, EDULAB, TARIAN,TESCOMA,EGOE, LASVIT."

Ferdinand Chrenka

gueznz.eu