Spleen

On-line výstava z názvom “Spleen” (splín - clivota, melanchólia, strata istoty) vznikla ako študentská iniciatíva podporená Katedrou grafiky a iných médií VŠVU s cieľom prezentovať mladé umenie a jej subjektívnym monografickým prístupom poukázať na problematiku aktuálnej doby.

artspaces.kunstmatrix.com

link bude otvorený  22. 1. 2021 o 9.00


Otázka istoty je hlavnou tematickou líniou projektu. Každá z autoriek sa intímnym spôsobom dotýka tejto témy cez vnímanie časovosti, ako to robí vo svojej fotografickej tvorbe Zuzana Jakabová, generačno-osobnostnej identity v objektoch Renáty Pintérovej, skúmanie otázky domáceho priestoru v diele (v procese realizácie) Barbary Gocníkovej a tvorba iluzívneho priestoru bezpečia u Lucie Žitnayovej. Každá z autoriek spracováva osobnú tému, no s dôrazom na zapájanie a skúmanie postoja pozorovateľa. Realizáciou projektu chceme prezentovať spoluprácu rôznych oblastí vizuálneho umenia a katedier VŠVU. Povzbudiť mladých umelcov opúšťajúcich inštitúciu VŠVU k prezentovaniu svojich diel a taktiež poukázať na dôležitosť komunikácie o súčasných problematikách. Realizáciou online výstavy chceme predstaviť autorky a projekt v online priestore. I keď online platforma umožňuje prezentáciu iba v plošnej forme, sú ňou využívané nové možnosti 3D prezentácie a tvorby takzvanej “upútavky” fyzickej výstavy. Tento spôsob prezentácie považujeme za pozitívny pri šírení umenia aj podobnými novodobými formami. Poukázať na možnosti online priestorov, aj keď nemožno úplne nahradiť reálny výstavný priestor. Fyzická výstava by sa mala realizovať koncom jari v Bratislave. 

Obrázok k výstave Spleen on-line exhibition