Spleen

Výstava s názvom “Spleen” vznikla ako študentská iniciatíva podporená Katedrou grafiky a iných médií VŠVU s cieľom prezentovať mladé umenie a jej subjektívnym monografickým prístupom poukázať na problematiku aktuálnej doby.

Miesto konania: Trenčianska 53, Bratislava 


Vystavujúce autorky: Barbara Gocníková, Lucia Žitnayová, Zuzana Jakabová, Renáta Pintérová


Vizuálna identita: Šimon Chovan
Kurátorka: Oksana Hoshko
Autorka projektu výstavy a dramaturgia: Barbara Gocníková
V spolupráci s Katedrou grafiky a iných médií VŠVU
Spoluorganizátorka: Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.


Otázka istoty, clivoty, melanchólie je hlavnou tematickou líniou projektu. Začiatkom tohto roka bol projekt výstavy prezentovaný vo virtuálnom priestore pod názvom SPLEEN-online exhibition, teraz máme tú príležitosť výstavu realizovať vo fyzickom priestore (čoho sme sa nemohli dočkať).


Na výstave je predstavená tvorba štyroch umelkýň, ktorých diela spája téma času, priestoru a identity. Každá z autoriek citlivo vníma a reflektuje svoje blízke okolie. Pomocou rôznych médií sa s divákom delia o vlastné presvedčenia, skúsenosti a úvahy. Napriek subjektívnemu východisku diel sa tu navzájom prepájajú rôzne kódy do zdieľaného pocitu splínu. Počnúc skúmaním najintímnejšieho priestoru domova, priestoru bezpečia, pokoja, pokračujúc uvažovaním o tomto prostredí od základov, vnímaním časovosti a osobnej identity. Realizáciou projektu chceme prezentovať spoluprácu rôznych oblastí vizuálneho umenia a katedier VŠVU. Povzbudiť mladých umelcov opúšťajúcich inštitúciu VŠVU k prezentovaniu svojich diel a taktiež poukázať na dôležitosť komunikácie o súčasných problematikách. Každého srdečne očakávame.


Výstavu z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia.