Souostroví zaujetí

Srdečne Vás pozvývame na vernisáž výstavy najmladšej generácie umelkýň a umelcov do pražskej Trafo gallery. Z našej školy sú zastúpení Lilla Gombos, Oksana Sadovenko a Kamil Šlapák.


Kde?

 • TRAFO GALLERY,

  • Bubenské nábřeží 306/13
   (Hall 14) Holešovice
   170 00 Praha 7

Kedy?

 • Vernisáž: v utorok 25. júna od 19.00

 • Komentovaná prehliadka: 17.7. od 18:00

 • Trvanie výstavy: 26.06.2024 – 11.08.2024

Kurátori:

 • Karel Srp, Jan Kudrna

Vystavujúci*e:

 • Kateřina Frgalová, Martin Gebert, Lilla Gombos, Oskar Hořánek, Lucie Hošková, Martin Jech, Tereza Mátlová, Zhatera Runa, Oksana Sadovenko, Kamil Šlapák, Andrea Naďa Tomčíková, Natálie Želeva.

 

Ďalšie info na stránkach galérie.


Anotácia

Výstava dvanástich umelkýň a umelcov najmladšej generácie, pracujúca v médiách maľby, sochy a intermediálna inštalácia.

Čo znamená samota dnes? Je poslednou vrstvou, v ktorej človek môže ešte byť sám so sebou? Je možné prepojiť najrôznejšie prístupy, z ktorých každý hovorí svojím jazykom, autorov, ktorí sa ani vzájomne nepoznajú a pochádzajúce z mnohých miest, v jednej výstave bez toho, aby bol uplatnený akýkoľvek spôsob súčasného generačného dorozumenia, je možné nájsť postoje, ktoré sa voči sebe čo najviac vzďaľujú a vzájomne vymedzujú? Dajú sa vo vzrastajúcom zospoločenštení objaviť medzery, uchovávajúce si osobitý výraz, ovládaný mnohoznačnými individuálnymi skúsenosťami, ktoré sa vymykajú spoločne zdieľanému, zahlcujúcemu každodenný život? Umenie zostalo jednou z mála oblastí, odolávajúcich stále najrôznejším vonkajším i vnútorným tlakom, miestom poslednej záchrany pred pádom do ničoty, oblasťou vymaňujúcou pohľad zo všednosti, prežívajúcim ostrovom, v ktorom sa stále uchová stav, označiteľný ako zaujatie. Jedným z jeho zdrojov je samota, trhlina, obklopená bezvýznamnosťou, plnosť v prázdne, bezevzťažnosť, nepretínaná súradnicami. Ostrov a trhlina sú vzájomne previazanými predpokladmi, ako by jedno nemohlo byť bez druhého. K rysom zaujatia patrí odlíšenie sa, úsilie byť mimo, nestáť sa súčasťou generačného, ​​skupinového, štýlového programu, článkom v súkolesí sveta umenia a jeho prevádzky.

Zásadným momentom v dnešnom svete a to nielen v umení je umenie koncentrácie. Udržať pozornosť v špecifickom fluidnom organizme, ktorému spoločne hovoríme spoločnosť je podstatným všeobecným predpokladom na tvorbu. V širokom spektre prístupov, techník a zdrojových inšpirácií nachádzame spoločného menovateľa, ktorým je zaujatie. Súčasná generácia najmladších autorov vychádza z takmer neobmedzených možností vizuálnych inšpirácií, založených na zákonitostiach „Plochého sveta“. Možno fungovať v rozličných myšlienkových vzorkách, v technikách, ktoré sú vďaka dobovým možnostiam prakticky neobmedzené. Avšak samotná podstata tvorby sa v ideálnom prípade ukrýva v zaujatí. Čo sa týka samotnej maľby, vrátane ich medzných polôh, sledujeme niekoľko dôležitých inspiračných prúdov, okolo ktorých sa profiluje generácia najmladších autorov. Akokoľvek nie sú hranice medzi jednotlivými prístupmi nepriestupné a jasne definované, zreteľne vnímame tendencie a smery ktoré sú určujúce.

 


Souostroví zaujetí - pozvánka