Sklo

Venované Milošovi Balgavému

SKLO – venované Milošovi Balgavému – pozvánka