Sirotinec

5. ročník výstavy v priestoroch historického modranského sirotinca

Vajanského 77, Modra 900 01


Sirotinec v Modre vznikol ako „hniezdo záchrany“, útočisko pre siroty, deti bez domova. Bol postavený podľa projektov známeho architekta Dušana Jurkoviča a stavali ho modrania vďaka finančnej podpore, na ktorú sa zbieralo celé Slovensko. Iniciátorom myšlienky a zakladateľom bol v roku 1913 evanjelický kňaz Samuel Zoch. Budova prestala slúžiť svojmu účelu v roku 1951. Nezničili ju ale ani dve svetové vojny. V súčasnosti je prázdna, pretože je potrebná jej rekonštrukcia. Budovu sirotinca má v správe Cirkevný zbor ECAV v Modre. Vďaka jeho podpore poskytuje secesný sirotinec od roku 2017 útočisko aj mladým výtvarníkom. Raz ročne otvára svoje brány a stáva sa výstavným priestorom so silným géniom loci. Iniciátorom a hlavným organizátorom tohto z roka na rok rozvinutejšieho site-specific projektu je umelecká skupina S I R O T I N E C, ktorej členov spája práve toto miesto a ich vzťah k nemu. Témou 5. ročníka výstavy je Repetícia a Diferencia, na ktorú mladí umelci budú reagovať vo svojich novovzniknutých dielach nielen zo zreteľom na toto historické miesto, ale aj pod vplyvom vlastného prežívania stále aktuálnej celospoločenskej pandemickej situácie. Vystavujúcimi autormi, okrem členov skupiny, sú ďalší 30 mladí výtvarníci vybraní formou verejného open-call výberu.  Špeciálnym hosťom výstavy je Klaudia Kosziba. Brány Sirotinca 5. sa otvoria v piatok 3.9. o 15:00. Výstavu otvorí kurátorka Lucia Kotvanová. Tohtoročný Sirotinec bude bohatší aj o sobotný sprievodný program v podobe súboru výtvarných performance niektorých vystavujúcich umelcov v areáli budovy sirotinca a večerné premietanie výberu krátkych filmov študentov VŠMU v spolupráci s platformou DaFilms v priestoroch Lýcea – nezávislého centra pre kultúrne a vzdelávacie aktivity.

Členovia skupiny S I R O T I N E C / Organizátory podujatia :
Samuel G. Dzurek, Ivana Sapuová, Viktoria Gajdošová, Vivien Kvasnicová, Pavol Lipa, Timotej Kosmel, Michal Šulík

Vystavujúci autori:
Gréta F. Homzová, Radim Straka, Jakub Oslík, Lila Gomboš, Kateřina Dobřanská, Laura Fiľáková, Lukáš Procházka, Marco Rapant, Matúš Novosad, Kasha Potrohosh, Gabriela Halás, Kateřina Durďáková, Patrik Hujo, Sarah Valovičová, Richard Hronský, Denis Braun, Sarah a Fanny Pekarčíkové (duo), Vendula Heřmanská, Jonáš Paučula, Matúš Kurdel , Andrej Grohoľ, Dorota Jedináková, Simon Jeništa, Ema Šútovcová, Celestína Minichová, Magdaléna Rybanská , Paula Gogola , Michaela Moravčíková, Sára Gottsteinová

Špeciálny hosť výstavy: Klaudia Kosziba

Hudobný hostia: Future sound of Petržalka, Jablko Noci, Puf a Muf, Shallov., Kristie Kardio, Stroon

Sprievodný program: Kundy Crew Workshop, Premietanie - Krátke filmy z VŠMU

Kurátorka výstavy: Lucia Kotvanová


Program 03.09.2021 v priestoroch modranského sirotinca:
15:00 - Future sound of Petržalka
17:00 - otvorenie výstavy
18:00 - Jablko Noci
19:00 - Puf a Muf
20:00 – Shallov.
21:00 - Kristie Kardio
Program 04.09.2021 v priestoroch modranského lýcea:
15:00 - Kundy Crew Workshop
16:00 - súbor výtvarných performance : Clear Collective
18:00 - Stroon
19:00 - premietanie krátkych filmov študentov z VŠMU v Lýceu


Partneri podujatia:
Nadácia ZSE, ECAV Modra, Lýceum Modra, KC Modra


Sociálne siete:
Instagram: https://www.instagram.com/sirotinec_/
Facebook:  https://www.facebook.com/vystavasirotinec
Facebook podujatia:  SIROTINEC 5


Kontakt:
Výtvarná skupina Sirotinec, o.z
štatutár: Samuel G. Dzurek
tel. č.: 0902 234 009
e-mail: sirotinec.art@gmail.com