Schmuck Wander Vol. 5

Medzinárodný projekt Schmuck Wander podporuje kreativnu kooperáciu umelcov pôsobiacich na pomezdí autorského šperku a voľnej plastiky. Kľúčovým zámerom je nadviazanie nových kontaktov, posilnenie komunikácie naprieč geografickými či generačnými hranicami, a predovšetkým vytvorenie spoločných autorských diel.

Plagát k výstave Schmuck Wander Vol. 5