Rastislav Sedlačík After 2022, From the Ashes and Dust of the Colorful Past

Srdečne Vás pozývame na výstavu Rastislava Sedlačíka v Trenčíne.

Kde?

Nová vlna, Kukučínova 780, Budova NOE, Areál Merina, Trenčín

 


 

  • Kurátor výstavy : Noro Lacko
  • Grafický dizajn : Marcel Benčík
  • Digitálna podpora : Samuel Chovanec

 


 

Výstava je voľným pokračovaním sérií FactoryLand / LandSKaping / Catcher Zone, ktoré reflektujú a tematizujú premenu post-industriálnej krajiny cez formu maliarskeho obrazu smerom k vlastnej expandovanej maliarskej stratégii. Jednotlivé názvy sérií predstavujú tematické rozhranie, ktoré majú mierne odlišné materiálové formy výstupu, ich spôsob však spája syntézou tvorená podoba obrazu s prípadnou expanziou do priestoru. Re-paint, re-size, re-format, re-cycle, pre-maľba, pre-formátovanie, recyklácia sú konceptom navádzajúcim k stratégii tvorby jednotlivých obrazov a inštalácií. Materiálové zabezpečenie jednotlivých obrazov - objektov a priestorových konštelácií pracuje s recyklovaním materiálu, jeho privlastnením - banerovín (pôvodných reklamných nosičov), premaľbou nepoužitých plátien, iných recyklovaných plôch, fólií s následným aplikovaním farby. Predprípravný́ maliarsky materiál, ktorý́ vznikal dlhodobo, počas viacerých rokov, poväčšine v malých formátoch kresieb, koláži a xeroxov, vyústil do preformátovania do obrazov väčšieho rozmeru, in-situ zostavy, priestorovej kresby či redukovaných obrazových a expandovaných podôb krajiny. Priestor Novej Vlny mi ponúkol ideálne prostredie pre selekciu piatich nových výstupov, ktoré kontinuálne nadväzujú na predošlé realizácie. Ich výber je kontextualizovaný kresebnými konceptami v menšom formáte na papieri. Maľbu - plochu (spodná vrstva) prekrývajú vrstvy PVC materiálov s čiastočnou priechodnosťou svetla. Maľba ako spodná vrstva je zakrytá „coverom“ z oblasti priemyselného segmentu obalových materiálov, baliaceho sortimentu či ochranných povrchov. Priestorová kresba je preformátovaná do kresby lanom z pôvodnej otvorenej série kresieb LandSKaping. Ostatné realizácie voľne kombinujú tieto procesy, prekrytia - overpaintingu, minimalizujú obrazový register z predošlých obrazov, objektov, enviromentov a sú na hrane presného mediálneho vymedzenia. Výstavu dopĺňa postprodukovaný 3D Scan, do video formátu z výstavy ZA maľbou / Behind the Painting v PGU Žilina. Video je virtuálnou prechádzkou priestorom a vzniklo v spolupráci so Samuelom Chovancom, ktorý sa podieľal aj na realizácii mappingu a digitálnej podpory na predošlých výstavách. ZAmaľbou/Behind the Painting (2022) vznikol v spolupráci s kurátormi Norom Lackom, Mirou Sikorovou-Putišovou a Marcelom Benčíkom, následne pokračoval v CSW Toruň výstavou LandSKaping (2022), ktorú kurátorsky doplnil Krzysztof Białowicz. Výstava After 2022, From the Ashes and Dust of the Colorful Past Zámerom tohto projektu je nadviazanie na predchádzajúce realizácie, ktoré́ sa opierali o médium maľby, avšak ich snahou bolo presiahnuť̌ ich rámec.

 


Výstavu a vznik diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Trenčín.