ProQuest Day

Online stretnutie ProQuest Day je určené informačným a vedeckým pracovníkom z inštitúcií, ktorí majú prístup k e-zdrojom na platformách ProQuest, Ebook Central, Alexander Street a ďalších. Môžete sa tešiť na prípadové štúdie, praktické ukážky a novinky.

Program prebehne on-line

Prihláška a programstretnutia:
aib.sk/seminare/742-proquest-da


  • Ako ProQuest podporuje procesy vo vede a vzdelávaní v on-line prostredí
  • 22 mesiacov s moderovaným nákupom e-kníh v Národnej technickej knižnici
  • Ako zdarma publikovať a zviditeľniť záverečné práce v databáze ProQuest Dissertations & Theses
  • Ako sprístupniť primárne pramene v digitálnej podobe
  • Textové a dátové dolovanie s TDM Studio a analýza sentimentov
  • Čo nájdu v ProQuest Central vedci a študenti z prírodných vied a techniky

Program sme rozdelili na webináre v rozsahu 20 – 30 minút. Zúčastniť sa môžete prezentácií podľa vlastného výberu. Na všetky sa pripojíte cez jeden odkaz, ktorý pošleme po registrácii.