Dávid Čársky: Proporcia II

Výstava Dávida Čárskeho v Rosenfeldovom paláci v Žiline.

Rosenfeldov palác
Žilina


V tvorbe Dávida Čárskeho je monochrómny abstraktný obraz ikonickou témou. Už niekoľko rokov vedie plynulý dialóg s princípmi modernistickej abstrakcie. Riadi sa dôsledným konceptom redukcie farby a jej komponovania do jednoduchých geometrických foriem. V tomto prísnom sústredení prekvapivo našiel slobodu, čo dokazuje každým novým maliarskym cyklom. V tých posledných, obraz zmenil v maliarsky objekt, v ktorom „telesnosť“ maľby, sa stáva jednou z jej určujúcich formálnych kvalít.

Kurátorka výstavy: Beata Jablonská

Z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.