Tomáš Prištiak: Ľalie polí a vtáctvo nebeské (zvukové dielo) 13. 8. 17:00

Srdečne Vás pozývame do Schraubmarovho mlyna na prezentáciu zvukového diela Tomáša Prištiaka.

Akcia prebehne v objekte SNG Schraubmarov mlyn v Pezinku, na adrese Cajlanská 255, Pezinok.

Trojhodinová prezentácia zvukového diela potrvá od 17:00 do 20:00; vstupné dobrovoľné.

 


Søren Kierkegaard vo svojej eseji Ľalie poľné a vtáctvo nebeské hovorí o nutnosti existencie mimo ríše “ľudských starostí”, ktorá je temporálna -v existencionálnom hľadisku dočasná. Kvety, či vtáky len sú. Ich bezčasovosť nás, tvrdí Kierkegaard v komentári textu evanjeliového podobenstva, učí vidieť a počuť svet bez minulosti a uvedomiť si svet bez ohľadu na ľudský čas, ktorý vo “svete ľudských starostí” narába s časovými pojmami (včera, minulý rok, budúci mesiac) ako praktickým aparátom, ignorujúc pomíňavú temporalitu týchto pojmov.

Svet, ako ho bežne vnímame, je miestom nebezpečia a neuvedomených procesov. Hĺbkové vnímanie nám pomáha odkryť vrstvy v ktorých namiesto rôznych foriem dokumentarizmu nachádzame jednoduché príklady sprítomnenia sa.

 

Ľalie polí a vtáctvo nebeské / Lilies of the Field and The Birds of the Air je zvukové dielo v dvoch moduloch od Tomáša Prištiaka. Prvý modul sa odohrá v exteriéri Schaubmarovho mlyna a vďaka špeciálnemu kalibračnému úvodu má charakter performatívneho guidingu poslúcháča. Druhý modul diela je samotná zvuková performancia, ktorá sa odohrá v stodole, kde v geometrickej línii medzi štyrmi reproduktormi bude autor pracovať s terénnymi nahrávkami prechádzajúcich do jeho autorskej, komponovanej zvukovej performancie, ktorá podľa Tomáša Prištiaka „tu nie je meditáciou, ale sústredeným spoločným neverbálnym diskurzom do rozporuplnej danosti počutého materiálu: je tu zvuk plynúci v čase no zároveň bezčasová kvalita udalosti, v ktorej naše vedomie vytvára počutie samotné.“

Zvukové dielo vzniklo ako výstup z rezidencie, ktorú Tomáš Prištiak absolvoval ako prvý a jediný z vybraných rezidentov k výstave Miznúce telo ešte na prelome februára a marca 2022, kedy vojna na Ukrajine prerušila rezidencie k výstave z dôvodu poskytnutia rezidenčného bývania odídencom a odídenkyniam z Ukrajiny.

Tomáš Prištiak je filmár, hudobník, zvukový umelec, momentálne pôsobí ako doktorand VŠVU na katedre intermédií. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä hudbe, terénnym nahrávkam a videu. Niekoľko rokov pôsobil v karloveskej knižnici, ktorú premenil na aktívne komunitné miesto. Je autorom niekoľkých dokumentárnych filmov, pôsobil v rôznych alternatívnych hudobných skupinách. Koncom minulého roka mu vyšiel jeho sólový album dog-rose, v ktorom môžeme počuť výrazný posun k experimentálnej hudobnej štruktúre bez jasne zadefinovanej žánrovosti.

 


FB stránka akcie TU.