Presadenie

Výstava študentiek a študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia v Ateliéri mal+by Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je ďalším spoločným vystúpením mimo akademického prostredia.

Rosenfeldov palác v Žiline


Vystavujúci: Patrícia Bačenková, Pavel Baghy, Anna Mária Beňová, Marek Burcl, Martina Červenková, Petra Čížková, Paula Gogola, Dominik Hlinka, Patrik Hujo, Karin Langová, Barbora Lungová, Michaela Moravčíková, Jessica Prečuchová

Kurátorka výstavy: Mgr. MgA. Barbora Lungová


Nové, väčšinou vystavujúcich nikdy nezažité podmienky prezentácie maliarskej tvorby v zrekonštruovaných priestoroch secesného paláca sú už na prvý pohľad obťažkané predestinovanými historickými významami, ktoré si vynucujú zvláštnu pozornosť.

Práve silný individuálny prístup mladých umelkýň a umelcov, overovanie vlastných schopností a možností, variabilných  i reverzibilných metód tvorby je pomyselnou sieťou, ktorá jednotlivé prístupy prepája, nech sú kdekoľvek a kedykoľvek. Názov výstavy voľne asociuje  tento zmysel, a taktiež otázku presadenia sa vo svete umeleckých ideí a v živote vôbec. Zvolený výber diel je plný paradoxov, ktoré sa otvárajú nielen maľbe a jej vzťahu k iným médiám, ale aj intermedialite jej sociálneho a inštitucionálneho rozmeru. Rôznorodé prístupy, zahŕňajúce maľbu, kresbu, objekty, digitálne technológie, prácu s materiálom a performatívne aktivity sú fragmentami výpovede o charaktere ateliéru ako kolektívnej umeleckej platformy.

Fond na podporu umenia