Prepožičiavam svoj svet tvojmu

Pozývame vás na výstavu študentiek a študentov ateliéru hosťujúceho pedagóga na VŠVU.

Open gallery, Baštová 5, Bratislava


Autorky a autori: Borek Brindák, Róbert Ferko, Petra Hrúziková, Michaela Kacsiová, Alexandra Smolková, Kristína Vavrová

Kurátori výstavy: Oto Hudec a Juraj Rattaj

V spoločenskom prostredí, kde stúpa napätie medzi rôznymi uzavretými názorovými skupinami, je viac ako kedykoľvek predtým potreba hľadania dialógu. Takého, kde sa všetky zúčastnené strany počúvajú a snažia sa vžiť do situácie opačnej strany. Vžiť sa do situácie, do každodennosti niekoho druhého, akokoľvek náročné a v absolútnej polohe nedosiahnuteľné, je forma tréningu, je predpoklad pre dialóg, aj pre komunikáciu v prostredí umeleckej školy.

Vcítenie do iných živých bytostí, než ľudských, je zas predpoklad, ako pretvoriť náš vzťah k okolitému prostrediu - od nariadeného, hierarchického ku prepojeniu so živou aj neživou prírodou.

Práce na tejto výstave voľne vychádzajú z týchto úvah, no v mnohom ich prekračujú. Forma dialógu, často s inou, niekedy blízkou osobou, je prítomná v mnohých prácach. Od možnosti návštevníka precítiť prejavy spánkovej paralýzy prostredníctvom multimediálnej inštalácie (Borek Brindák), po video-náhľad do každodennosti rodiny, kde sú obaja rodičia nepočujúci (Petra Hrúziková). Prostredníctvom ponorenia sa do osobného archívu konkrétneho človeka je niekedy možné lepšie pochopiť prežívanie komplikovaných dejín 20. storočia v strednej Európe než skrz historické dokumenty (Alexandra Smolková). A toto prežívanie je omnoho aktuálnejšie dnes, keď sa možno nečakane mnohé tragické dejiny 20. storočia až zrkadlovo opakujú. Rovnako aktuálna je snaha porozumieť a pochopiť (a finálne pomôcť) ľuďom, ktorí sa stali obeťami konšpiračných teórií. Ale hľadanie riešení je náročné a zdĺhavé, s neistým záverom. Prvým východiskom je preto osobné vyrovnanie sa s takýmito situáciami, ktoré často menia vzťahy v rodinách (Kristína Vavrová). V nestabilnej dobe je takisto východiskom hľadať oporné body v minulosti - napríklad aj v rodinnej tradícii, v reprodukovaní remesiel, ktoré existovali po dekády a len veľmi ťažko prežívajú v digitálnej dobe. Môže ísť napríklad aj o výrobu hudobného nástroja slúžiaceho na komunikáciu a signalizáciu (Róbert Ferko). Finálne, popri náročnosti prežitia v stále viac gentrifikujúcom sa veľkomeste, je dôležité vnímať procesy, ktoré ovplyvňujú rast cien nehnuteľností a nedostupnosť bývania. Napríklad prostredníctvom subverzívneho videa, ktoré sa snaží identifikovať s rolou realitného/ej makléra/ky.

Facebook event