Prednášky členov medzinárodnej poroty Trienále plagátu Trnava 2022 na H 135

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Slovenské centrum dizajnu Vás pozývajú na prednášky členov medzinárodnej poroty Trienále plagátu Trnava 2022: Rikke Hansen (Dánsko) | Lex Drewinski (SRN) | Li Xu (Čína) | a držiteľa Grand Prix | Götz Gramlich (SRN).

 

Kde?

v prednáškovej miestnosti 135, VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava.

Kedy?

v utorok 22.11.2022 o 10:00 hod.

Kvôli dodržaniu časového plánu prednášok Vás žiadame o zaujatie miesta do 9:55 hod.

 


 

Zároveň Vás pozývame na otvorenie Trienále plagátu Trnava 2022

 

 

22.11.2022 o 18:00 hod. v priestoroch Synagógy – Centre súčasného umenia,

Halenárska 2, Trnava

 

Gabriela Ondrišáková | Silvia Kružliaková | kurátorky výstavy

Trvanie výstavy | 22.11.2022 – 23.02.2023

Galéria Jána Koniarka, Koppelová vila, Zelený kríčok 3, Trnava

Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava