Peter Barényi: LALALAND

Srdečne pozývame do klubu WAX2 zakúsiť environment Petera Barényiho. Je vizuálnym mementom obdobia, keď kluby neboli prístupné. Zachytáva a zobrazuje to, čo počas pandémie chýbalo.


Kde?

  • WAX 2

    • Štúrova 3, Bratislava

Kedy?

  • 24. - 25. 1. 2024, 17:00 - 21:00

Prečítajte si anotáciu autora

 

  • Fotografie: Andrea Juneková
  • Zvukové záznamy z klubov: Fero Király
  • Zvuková kompozícia: Fatima Njai & Jérome Sydenham
  • Svetelný dizajn: Christian Frank a Matúš Bancej
  • Technická spolupráca: Gutenart
  • Plagát a grafika: Branislav Konko

 


Barényi LALALAND - banner

 


Anotácia autora

LALALAND je anglický výraz, ktorý označuje bytie mimo reality. V tomto projekte má dvojaký význam. Spája v sebe stav počas párty, a zároveň stav klubových priestorov, ktoré boli počas pandémie v inom ako bežnom režime, či už zatvorené, alebo ponúkali iné využitie. Druhý význam tohto slovného spojenia je zaznamenaný na fotografiách nafotených počas trvania pandémie fotografkou Andreou Junekovou a vo zvukových záznamoch Fera Királyho.

Fotografie sa stali základom rozmerných objektov. Predstavujú koláž materiálov, ktoré sú pre kluby bežné. Časovú schránku. Tvar lightboxov napodobňuje krabicový strop, v ktorom sú ukryté svetlá v berlínskom Panorama bare. Vonkajší plášť tvoria sklíčka na výrobu diskogule - asi najbežnejšieho klubového vybavenia. Krabice stoja na nohách z neónových trubíc. Jedna z nôh imituje betón typický pre interiéry alternatívnych klubov, ibaže tvarovaný do jednoduchej skulptúry v štýle dizajnu sedemdesiatych rokov. Ďalšia noha je inšpirovaná svietiacimi tabuľami s ponukou nápojov. Všetko je zmiešané dohromady svetelnou choreografiou z produkcie Christiana Franka a Matúša Banceja.

Spektákel sa odohráva na tanečnom parkete klubu, na mieste, ktoré je za normálnych okolností obsadené zabávajúcimi sa ľuďmi.

Dôležitou súčasťou je zvuková stopa. Tá sa zo záznamu prázdnych klubov mení na klubový banger profesionálne spracovaný berlínskym duom Fatima Njai & Jerome Sydenham. Nehrá ale zábavy chtivému publiku. Oživuje tri objekty, ktoré sú spomienkou na obdobie, keď v kluboch nehrala tanečná hudba, keď neslúžili na odbúravanie stresu a spájanie ľudí...

Environment je vizuálnym mementom obdobia, keď kluby neboli prístupné. Zachytáva a zobrazuje to, čo mi počas pandémie chýbalo.

 

Peter Barényi

 


Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia