Otvorená diskusia o problematike (bez)bariérovosti: Cesta mesta

Zorka Lednárová, MA pod záštitou Galérie Medium Vysokej školy výtvarných umení Vás srdečne pozýva na otvorenú diskusiu o problematike (bez)bariérovosti spojenú s otvorením multimediálnej inštalácie s názvom CESTA MESTA Radi Vás privítame dňa 22.6.2023 o 16:00 hod. na nádvorí VŠVU - Pálffyho paláca, Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava

Kde?

 • nádvorí VŠVU - Pálffyho paláca, Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava

Kedy?

 • 22.6.2023 o 16:00 hod

 


O otvorenej diskusii

Pozývame Vás na otvorenú diskusia o problematike (bez)bariérovosti, ktorá je sprievodným programom výstavy Zorky Lednárovej: Cesta mesta v bratislavskej Galérii Medium. Zámerom interdisciplinárnej diskusie je otvorenie problematiky bariér v našej spoločnosti na širšej platforme medzi zástupcami vysokého školstva, magistrátu, ako aj iniciatív a jednotlivcov, ktorí upozorňujú na problematiku bariérovosti verejných priestorov. Témou budú podnety a pohľady ľudí pohybujúcich sa na invalidnom vozíku a návrhy koncepčných riešení, ako Národný program debarierizácie a bezbariérovosť v univerzálnom navrhovaní – trendy, možnosti, výuka a implementácia.

Súčasťou diskusie bude otvorenie multimediálnej inštalácie na nádvorí Pálffyho paláca.

Inštalácia so zážitkovou prekážkovou dráhou tu bude verejnosti k dispozícii po celé leto.

 


Moderátor: Michal Hvorecký

Pozvaní hostia a hostky:

 • doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania(CEDA), fakulta architektúry a dizajnu STU
 • Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD. – Katedra architektonickej tvorby VŠVU
 • Mgr. Tibor Köböl – sociálny poradca, podpredseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, spoluzakladateľ Organizácie muskulárnych dystrofikov na SR, „bez“bariérový užívateľ
 • Mgr. PhDr. Peter Štaffen, PhD., LL.M. – „bez“bariérovýužívateľ a jeho subjektívny pohľad na tému
 • Ing. Tatiana Kratochvílová 1. námestníčka primátora hlavného mesta Slovenskej republiky
 • Mgr. Veronika Veslárová – zakladateľka iniciatívy Odstráňme bariéry v našej krajine
 • Zorka Lednárová, MA – umelkyňa a iniciátorka otvorenej diskusie, potreby zmeny vo vnímaní témy bariér u ľudí pohybujúcich sa na vozíku.

 


 Program stretnutia:

 • Bezbariérovosť v univerzálnom navrhovaní – trendy, možnosti, výuka a implementácia.
 • Autentické prežívanie a definovanie problematiky bariér v našej spoločnosti – subjektívne pohľady ľudí pohybujúcich sa na vozíku, ich aktívne podnety a iniciatívy v potrebách a následných zmenách z pohľadu sociálno-právno-politickej oblasti .
 • Plány vs. realizácia bezbariérovosti v meste. Aké sú možnosti na zlepšenie a riešenie v odstraňovaní bariér.
 • Užívateľské bariéry ako východisko pre kontextuálne umenie.
 • Program debarierizácie.

 


Projekt z verejných zdrojov podporili

 • Bratislavský samosprávny kraj a
 • Nadácia mesta Bratislavy.

 

Partneri:

 • Nadácia SPP,
 • Bittner,
 • Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,
 • Slovlak,
 • Galéria mesta Bratislavy,
 • Bratislava - Staré Mesto