Osobnosť slovenskej fotografie 2021 a Fotograf roka 2021

Združenie slovenských profesionálnych fotografov, Stredoeurópsky dom fotografie / o.z. Fotofo, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Festival OFF si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné odovzdávanie ocenení

Stredoeurópsky dom fotografie


Porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľov rozhodla na svojom decembrovom zasadnutí, že laureátom ocenenia Osobnosť slovenskej fotografie 2021 je ĽUBO STACHO, pedagóg VŠVU z Katedry fotografie a nových médií a vedúci Ateliéru Laboratórium fotografie, a laureátkou ocenenia Fotograf roka 2021 je naša minuloročná absolventka Katedry fotografie a nových médií Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi). 

Laureátom srdečne gratulujeme!


Ľubo Stacho (1953) vyštudoval Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Bratislave (1976) a FAMU v Prahe (1985). V roku 1990 založil štúdium fotografie na bratislavskej VŠVU, kde doteraz vedie Ateliér Laboratórium fotografie. Diapazón jeho tvorby je široký - od dokumentárnej fotografie až po výtvarné projekty, performancie, inštalácie. V roku 2010 bol menovaný za profesora. Je držiteľom niekoľkých ocenení, Medzinárodné fotobienale, Metropolitné múzeum fotografie v Tokiu (1995), 1. cena v súťaži fondu svetového dedičstva UNESCO Praha (1993) a ďalšie. Doposiaľ usporiadal 73 samostatných výstav a zúčastnil sa na viac ako 287 kolektívnych výstavách, napr. Mattress Factory Pittsburgh 1995, Biennale Tokyo 1995, Foto Fest Houston 1996, Fotogaléria Viedeň 1997, Ľubľana 1998, Tel Aviv 2000, GMB Bratislava 2007, 2019. Bol hosťujúcim profesorom na univerzitách v Gente, Amsterdame, Budapešti, Nottinghame, Providence a v New Jersey, Jeruzaleme a Lahti. Samostatne vystavoval v Pittsburghu, Viedni, Tel Avive, Tokiu, Berlíne a ďalších mestách. Jeho fotografie sa nachádzajú vo svetových zbierkach.


Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi) sa narodila v roku 1995. Absolvovala štúdium fotografie na bakalárskom a magisterskom stupni na VŠVU. V roku 2021 získala ocenenie Nadácie Tatra Banky v kategórii Mladý tvorca. Jej bakalárska práca bola ocenená druhým miestom na Svetovom bienále študentskej fotografie v roku 2019. Magisterská práca s názvom Mutual Otherness získala čestné uznanie na výstave európskych diplomových prác (Startpoint prize). V roku 2018 bola finalistkou SLOVAK PRESS PHOTO v kategórii Študenti a mladí do 26 rokov. Kvet Nguyen sa aktívne venuje témam inakosti a identity nielen vo svojich umeleckých projektoch, ale snaží sa o tom otvorene rozprávať a otvárať diskusiu aj v rámci rozhovorov alebo iných platforiem.