Olja Triaška Stefanović: Brotherhood and Unity

Spomienky na 80. a 90. roky 20. storočia prostredníctvom architektúry, pamätníkov a monumentov bývalej Juhoslávie.

Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana, Slovenia
photon.si


V deň otvorenia bude výstava prístupná pre verejnosť medzi 15. a 18. hodinou, v súlade s platnými pokynmi a obmedzeniami v uzavretých verejných priestoroch. V tomto období bude umelkyňa prítomná pri podpise svojej knihy, ktorá bude pri tejto príležitosti ponúknutá za mierne zníženú cenu.


Olja Triaška Stefanović vo svojom najnovšom projekte Bratstvo a jednota skúma spomienky na 80. a 90. roky 20. storočia prostredníctvom architektúry, pamätníkov a monumentov bývalej Juhoslávie. Veľkú časť projektu tvoria obrazy dokumentujúce brutalistickú architektúru, ktorá charakterizovala obdobie Titovho režimu. V kontexte Juhoslávie je tento typ architektúry spojený predovšetkým s oficiálnou ideológiou „bratstva a jednoty“. Ďalšie fotografie sú spojené so záhadnými priestormi, ktoré poukazujú na temnejšiu stránku režimu a kult osobnosti Josipa Broza Tita. Kombináciou takejto ikonografie s rodinnými obrázkami a rozsiahlym archívom novinových výstrižkov predstavuje umelkyňa svoju rodinnú históriu na pozadí rozpadajúcej sa Juhoslávie a stupňujúcich sa etnických konfliktov.

Jej fotografie svedčia o tom, ako sú niektoré oblasti umenia a kultúry vystavené vládnucej politickej a ekonomickej elite a ako na ne vplýva prekrývajúci sa historický palimpsest. Na jednej strane ich možno považovať za svedectvo doby, na druhej strane je tu prítomný aj aspekt dočasnosti, pretože už nie sú primárne spojené s ideológiou bratstva a jednoty. Okrem dokumentovania procesu budovania mnohonárodnostného štátu oficiálne stavby, monumenty a pamätníky demonštrujú prehlbovanie konfliktu v dôsledku rastúceho nacionalizmu a prípadného zrútenia „juhoslovanskej identity“.

Autorský projekt skúma pohnuté dejiny bývalej Juhoslávie a etnické konflikty v 90. rokoch. Jej retrospektívu je však možné rozšíriť na dnešný svet všeobecne, ktorý nesie veľa sedimentov minulosti. Situácia v post-Juhoslávii sa nelíši od situácie v niektorých nových krajinách východnej Európy a inde, výstava preto povzbudzuje diváka, aby premýšľal nielen o histórii, politike a vojne, ale aj o pamäti, zabudnutí a nakoniec o viere v lepšiu budúcnosť.


Olja Triaška Stefanović je vizuálna umelkyňa a fotografka, ktorá sa narodila v Novom Sade v Srbsku v bývalej Juhoslávii. Počas balkánskych vojen v 90. rokoch sa usadila na Slovensku, kde dnes žije a pracuje. Je docentkou na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde je v súčasnosti vedúcou Katedry fotografie a nových médií. Mnohé z jej predchádzajúcich výstavných projektov sa zameriavali na historické, politické a kultúrne súvislosti bývalej Juhoslávie a dôsledky občianskej vojny v 90. rokoch. Okrem tejto témy vo svojich vizuálnych výskumoch ukazuje osobitný záujem o priestor, históriu a architektúru východnej Európy. V roku 2015 bola vyhlásená za fotografku roka na Slovensku, je laureátkou Nadácie Novum (Grant pre súčasných umelcov v Bratislave) a Laureátkou ceny primátora Bratislavy.