Olja Triaška Stefanović - Bratstvo a jednota

Výstava

Miesto konania: Galéria mesta Bratislavy,
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, Bratislava 

Vernisáž výstavy: 11. 6. 2020 o 18.00 

Trvanie výstavy: 11. 6. – 13. 9. 2020 

Kurátorka: Bohunka Koklesová 

„Výstava Olji Triašky Stefanović sa obracia k problematickej histórii bývalej Juhoslávie, obracia sa ku krajine jej pôvodu. V projekte autorka kombinuje rodinnú anamnézu 80. a 90. rokov 20.storočia na pozadí rozpadajúcej sa multietnickej Juhoslávie. Výstava je tak príkladom toho ako sa tzv. „veľké dejiny“ premietli do „malých dejín“. Aký dopad mali politické rozhodnutia na životy konkrétnych ľudí. Autorka pre expozíciu realizovala fotografie, ktorými dokumentovala pozostatky kultu juhoslovanského prezidenta Josipa Tita, pozostatky oficiálnych stavieb titovského režimu. Súčasťou expozície sú aj fotografie mnohých pamätníkov, ktoré sa budovali v druhej polovici 20.storočia ako pripomenutie vojnových a etnických konfliktov v čase druhej svetovej vojny. Ich protiváhou sa na výstave stávajú fotografie, ktoré dokumentujú pozostatky občianskej vojny 90.rokov. Celok na výstave uzatvára rodinná anamnéza autorky, rodinné fotografie, rozsiahly archív novinových výstrižkov, ako aj systematická práca v mapovaní jednotlivých politických udalostí a proklamácií. Výstava nabáda diváka k aktívnemu premýšľaniu o histórii, politike, vojne, ale aj o pamäti, zabúdaní a napokon aj o viere v budúcnosť, o nádeji. 

Súčasťou expozície je aj malá prezentácia vzájomných česko – slovenských vzťahov. Napokon príbeh bývalej Juhoslávie nie je tak mimoriadne vzdialený príbehu o Československu. Bratstvo a jednota bývajú pod tlakom kritických udalostí emocionálne radikalizované a v istom momente sa bratská láska zmení na nenávisť a zlobu“. 

Bohunka Koklesová 
Historička umenia 

Olja Triaška Stefanović fotografka a vizuálna umelkyňa sa vo svojej tvorbe zaujíma o priestor (súkromný, verejný, mestský...) a pomocou fotografie vytvára obrazové správy svojho vnútorného uvažovania o miestach, opustenej architektúre, ako aj o miestach, do ktorých si metaforicky dosadzuje vybrané témy. Narodila sa v bývalej Juhoslávii a v čase Balkánskej vojny v 90.rokoch, sa natrvalo usadila na Slovensku. Jej projekty, či už minulé alebo aktuálne, primárne reagujú na vojnové a etnické konflikty na Balkáne, ale vizuálny jazyk, ktorý si osvojila presahuje teritorialitu a stáva sa univerzálnejším. Skúma jej vlastnú pamäť, identitu, rodinnú históriu, osobne spomienky, v rámci ktorých spája sociologické a politické štúdie spolu s fotografickými projektami. Zaujíma ju náš vzťah k pomníkom a histórii po druhej svetovej vojny v strednej Európe cez analýzu termínu prítomnosť minulosti. Rovnako vo svojom umeleckom výskume analyzuje aj termín Bratstva a jednoty, rozpad ako aj vznik nových štátov, máp a novej geografie v súčasnosti v strednej a východnej Európe. 

Olja Triaška Stefanović je laureátkou ceny primátora Bratislavy – Grant Bratislava, v rámci medzinárodnej fotografickej súťaže Slovak Press Photo, v roku 2015 bola vyhlásená Stredoeurópskym domom fotografie fotografkou roka na Slovensku a v roku 2010 bola finalistka 4. ROČNÍKA CENY Národnej galérie V Prahe a skupiny ČEZ pre mladého umelca - „Cena 333“. Jej diela sa nachádzajú v zbierkach Slovenskej národnej galérie a Nitrianskej galérie v Nitre. Pravidelne vystavuje na Slovensku a v zahraničí. Pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre fotografie a nových médií.

Olja Triaška Stefanović - Bratstvo a jednota