Ø fotografii

Výstava študentov Ateliéru Ø fotografii pod vedením Silvie Saparovej

Komentovaná prehliadka: 28. 6. 2022 o 17:00

Miesto: Pistoriho Palác, Štefánikova 25, Bratislava


Kurátorky: Beáta Jablonská, Silvia Saparová, Dominika Ličková

Ateliér Ø fotografii pod vedením Silvie Saparovej vznikol v roku 2007 z intenzívnej potreby spojiť vizuálnu prax a rozvoj vizuálneho jazyka fotografie priamo s teóriou a filozofiou o fotografickom médiu. V tom čase sa médium fotografie nachádzalo v období tzv. postfotografie, fotografie po nástupe digitálnych médií. Práve aj z týchto dôvodov sa stalo potrebným prehodnotiť otázky o podstate a význame fotografického média a jeho obrazu. Ateliér Ø fotografii na KFNM otvoril, a postupne v časovom horizonte od roku 2007 do 2022 neustále vytvára platformu pre diskusiu „o fotografii“ – o minulosti, prítomnosti a budúcnosti fotografického média.

Výstava je rozdelená do troch blokov:

ABSOLVENTI: Mladá generácia absolventov Ateliéru Ø fotografii, etablovaná na slovenskej aj medzinárodnej scéne. Autori sa pohybujú v širokom diapazóne fotografického média a technického obrazu, oscilujú medzi fotografiou, inštaláciou, videom aj procesuálnosťou. Každý z autorov má svoj nezameniteľný rukopis, ako aj obsahovú líniu zaoberajúcu sa aktuálnymi otázkami, či priamo povahou a podstatou fotografického média.

DIPLOMANTI: Diplomové práce študentiek a študenta magisterského štúdia Ateliéru Ø fotografii. Výsledky troch rôznych diplomových výskumov, tri rôzne vizuálne stratégie vytvárajúce obraz aktuálnej situácie. Diplomantky a diplomant využívajú každý inú polohu fotografického média, nadväzujúcu na svoje predchádzajúce projekty završujúc tak dva roky magisterského štúdia.

AKTUÁLNI ŠTUDENTI: To najaktuálnejšie z procesu Ateliéru Ø fotografii. Nová generácia skúmajúca vyvíjajúcu sa situáciu fotografického média. Kombinuje analýzu predchádzajúcich postupov so súčasnými obrazovými, obsahovými aj inštalačnými prístupmi, suverénne sa pohybujúca v postdigitálnom prostredí a predznamenávajúca nové vizuálne vyjadrovanie.

Vystavujúci/e:

ABSOLVENTKY a ABSOLVENTI
Radovan Dranga, Michal Huštaty/Katarína Karafová, Tereza Kopecká, Ľuboš Kotlár, Ema Lančaričová, Ján Mýtny, Ester Šabíková

DIPLOMANTKY a DIPLOMANT
Romana Halgošová, Jakub Michal Teringa, Anna Mária Špániková

AKTUÁLNE ŠTUDENTKY a ŠTUDENTI
Kristína Baloghová, David Hangonyi, Barbora Katuščáková, Jana Stankovičová


Výstavu je možné navštíviť:
Ut – Pi 12:00 – 19:00
So – Ne 15:00 – 19:00

Facebook event