Nové rozhrania/Zuzana Husárová: Ilúzia božskosti z hliny a súčiastok alebo Od umeleckej vízie a konceptu k robotovi a kyborgyni

Pozývame Vás do Galérie MEDIUM na prvú prednášku zo série Nové rozhrania s názvom „Ilúzia božskosti z hliny a súčiastok alebo Od umeleckej vízie a konceptu k robotovi a kyborgyni“. Súčasťou prednášky je aj srdečné pozvanie na šálku teplého čaju.

Zuzana Husárová nás v nej prevedie históriou vízií o stvoreniach (ne)ľudských bytostí ako pokúšania božskosti v človeku, cez literárne diela tematizujúce vytvorenie „lepšieho“ človeka. Prednáška sa zaoberá aj robotickými koncepciami a priamymi fyzickými artefaktmi a prechádza aj k Harawayovej uvažovaniu o kyborgyni a iným súčasným posthumanistickým teóriám posledných dekád, kedy sa podľa americkej psychologičky Sherry Turkle „technológia stala architektkou našich intímnych sfér.“

Zuzana Husárová je literárna vedkyňa, poetka a pedagogička. Prednáša americkú literatúru a kreatívne písanie cez nové médiá na Univerzite Komenského v Bratislave a elektronickú literatúru na Masarykovej univerzite v Brne. Je autorkou experimentálnej literatúry s využitím rôznych médií, na interaktívnych literárnych projektoch spolupracuje s Ľubomírom Panákom (projekt neurónovej siete Liza Gennart).

Prednáška je súčasťou série Nové rozhrania, ktoré dramaturgicky zastrešuje vedúca Galérie MEDIUM Miroslava Urbanová. Nové rozhrania sú sériou medziodborových prednášok vedených odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí – literatúry, psychológie, sociálnych vied, estetiky a teórie hier a umenia. Venujú sa témam, ktoré rezonujú v tvorbe najmladších umelcov a umelkýň pracujúcich v postmediálnom prostredí. Cyklus sa sústredí predovšetkým na témy dotýkajúce sa našich podmienok poznávania v rozhraniach neustále sa aktualizujúcich technológií a v protiklade s túžbou po autentickom, viscerálnom prežívaní unikajúceho tu a teraz. Tieto témy sa objavujú v umení s čoraz väčšou naliehavosťou, jednak v pretlaku performatívnych diel či diel tematizujúcich tieto nové rozhrania.
Prednášky zároveň zrkadlia témy, ktoré sa objavujú v dramaturgii výstavného plánu galérie MEDIUM a jej čitateľského klubu pre študentov a študentky What´s the Point?

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.