Neustále situácie

Palo Macho a Jana Hojstričová prezentujú v Danubiane výsledky svojej poslednej spolupráce, spoločné diela sklárskeho výtvarníka – maliara a fotografky.

Pozvánka na výstavu Palo Macho a Jana Hojstričová – Neustále situácie