Návštevníci – Stratení v digitálnom veku

Postoje k dopadom digitálnej revolúcie

Bratislava Design Week 2020 – Pandemic Edition
Zoya Gallery, Ventúrska 269/1, Bratislava


Realizačný tím: Sylvia Jokelová, Marián Laššák, Martin Franzen

Vystavujúci študenti: Natália Golianová, Peter Leja, Peter Marjak, Juraj Olejár, Diana Paulová, Erika Remencová, Jakub Strbák


Ateliér experimentálneho dizajnu vedený Sylviou Jokelovou a Mariánom Laššákom patrí k najmladším ateliérom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bol založený na jeseň 2019 a má za sebou prvý akademický rok. Svojou koncepciou sa hlási k diskusii o nutnosti zmeny paradigmy a prehodnotenia zdanlivo nemenných pozícií dizajnu vo svete, ktorý sa pomaly presúva do nehmotného digitálneho priestoru na pozadí hroziacej klimatickej krízy. Vytvára priestor na kritický postoj k študovanému odboru, ako aj vnímanie širšieho spoločenského, kultúrneho, politického, sociálneho či ekologického kontextu. Ideový rámec zadaní sa pohybuje od základných pojmov ako materiál, technológia, forma, funkcia, cez riešenie vzťahu objektu a užívateľa, objektu a prostredia až po úlohu dizajnu v spoločnosti.

www.238.sk


Po prekročení hranice nového teritória sme nútení vyrovnať sa s novou situáciou, interpretovať ju na základe vlastnej skúsenosti, opustiť zaužívané modely a vytvoriť si novú, často nečakanú realitu, ktorej sme schopní porozumieť.

Študenti Ateliéru experimentálneho dizajnu z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prezentujú vlastné postoje k dopadom digitálnej revolúcie. Analyzujú digitalizáciou ovplyvnenú realitu z pozície nezaujatého pozorovateľa, hoci patria ku generácii, pre ktorú je bežnou súčasťou života.


Prezentácia je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr č. 006VŠVU-4/2018