Na VŠVU v Bratislave bude hosťujúcim profesorom architekt Francois Roche

Na Katedre architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave bude v letnom semestri akademického roka 2018/2019 hosťovať francúzsky architekt Francois Roche.

Francois Roche

Francois Roche je architekt, spoluzakladateľ architektonickej kancelárie New Territories, ktorá vzišla z mnohých iných predošlých ateliérov. Každé dva roky mení Roche názov štúdia či ateliéru, aby „desakralizoval“ návyky a postupy ateliéru s cieľom - pre každú úlohu nachádzať úplne nové postupy. Tu pramenia aj jeho provokujúce vyjadrenia, ktorými charakterizuje samého seba, ako aj postupy vo vlastnej tvorbe.

Roche žije medzi Parížom, New Yorkom a Bangkokom. Migrácie ako aj zmeny názvov ateliéru a zmeny identít samého Rocheho sú  len ďalšími snahami ako sa  vymaniť  spod kodifikovaných organizačných foriem a vyjadrujú  hybridnometabolický  charakter jeho  tvorby. Keď raz Roche sám charakterizoval evolúciu vlastného architektonického myslenia povedal,  že spočiatku mali v ateliéri ambíciu integrovať prírodu ako substanciu, ale  v súčasnosti prijímajú prírodu ako protokol skriptu alebo algoritmus prepisujúci rast rastlín, boli matematikmi a potom s matematikou prestali lebo sa stali architektmi a hľadajú neprediktívnu geometriu rastu a evolúcie.  Práve preto sa sám hlási k Viliamovi de Honnencourt a gotike, ktorá podľa neho nikdy presne nevedela ako sa bude konkrétna katedrála vyvíjať alebo ku Gaudimu a rovnako aj ku Kazumo Shinoharovi.

Francois Roche reprezentuje svojou tvorbou tzv. polymorfnú architektúru  v intervale od robotickej po biomorfnú architektúru,  v mene ktorej prehovára ako transgenderový avatar a kladie si otázky spochybňujúce mocenské pozície v architektúre: „kto hovorí, kto má právo hovoriť, kto je poverený nejakou autoritou (inštitúciou) v mene ktorej deklaruje stanoviská“. Zaujíma sa o teritória moci, v ktorých sa  kriticky prehodnocuje pozícia architektúry ako takej, vrátane role architekta v dnešnom svete.

Roche  o sebe napísal, že ešte nenašiel klienta pre svoju experimentálnu pozíciu, a preto v jeho tvorbe dochádza k syntéze rôznorodých programov, zásahov, intervencií,  návrhov a projektov:  od pominuteľných inštalácii, cez konceptuálne návrhy až po modely v mierke takmer 1:1, od zásahov do ekosféry cez sociosféru až po technosféru, prostredníctvom informačných  technológií, biologických procesov rieši  rôzne typy patologických defektov, ktoré zasahujú nielen svet ľudský ale i ten robotický.