Multi – layer Plein – air

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy, ktorá prezentuje práce a proces realizácii študentstva z ateliérov: 3EAM / Katedra maliarstva a  Laboratórium ilustrácie / Katedra grafiky a iných médií VŠVU,  ktoré vznikli počas workshopu v Artrooms Moravany.


Kde?

Kedy?

 • Vernisáž: sobota 14. 10. 2023 od 16:00h

 • Trvanie výstavy: 14. 10. – 12. 11. 2023

 

FB event

Multi layer plein air - pozvánka

Anotácia

Ambíciou projektu bolo poukázať na strategické postupy pri budovaní obrazu 2D tradičných médií, ako sú maliarský či grafický obraz. Multi–layer a.k.a mnohovrstvovosť v budovaní obrazu predstavuje jednu zo zásadných spôsobov, akým možno v súčasnosti postupovať pri tvorbe v oboch médiách.

Workshopy a cyklus prednášok v Artooms Moravany je  viazaný na miesto-špecifickosť  lokality Moravany nad Váhom z geologického, kultúrno-spoločenského a archeologického hľadiska. Rozsah mimo odborových odvetví (nepriamo súvisiacich s médiom maľby a grafiky) mal ponúknuť účastníkom workshopu (študentstvu VŠVU)  širšie spektrum  “lokálnych dát s presahom“, ktoré budú priamo aplikovať v maliarsko-grafických workshopoch do “dvojrozmeru“ (2D tradičných médií).

Ambíciou plenéru bolo aktivovať uvažovanie študentstva o dvojrozmerných médiách (maľba- grafika), ako o aktuálnych viacvrstvových konceptoch so schopnosťou interpretácie a realizácie na základe miesto špecifickej rešerše, kontextov a dát. Dosahovaným cieľom tohto workshopu bolo redefinovanie pojmu plenér ako krajinnej maľby skôr smerom k uvažovaniu o krajine “cez hlbší ponor“ prostredníctvom informácií a dát, získaných prostredníctvom prednášok. Súčasťou obrazových koncepcií má byť aj reakcia na podobu súčasnej krajiny a prostredia, v ktorom sa študentstvo počas trvania workshopu nachádzalo.

 


Vystavujúce/i:

 • 3EAM / Katedra maliarstva:

  • (aktuálne hosťujúce študentstvo, školské a medzi školské mobility)
  • Adam Priecel, Samuel Hošek, Oksana Sadovenko, Lilla Gombos, Daniela Illéšová, Kamil Šlapák Silvia Paučíková, Karolína Molnárová, Dajana Hroššová, Tereza Kontúrová, Paulína Gajerová
  • Miroslava Kubáňová / doktorandka na Katedre maliarstva
 • Laboratórium ilustrácie / Katedra Grafiky a iných médií:

  • (aktuálne hosťujúce študentstvo, školské a medzi školské mobility)
  • Marco Rapant, Sára Paldanová, Viktória Bálintová, Sára Somorová, Patrícia Babulíková
  • Charlota Horáková, Ellen Denková, Elizabeth Vargová
 • Hosťujúce študentstvo z Katedry teórie a dejín umenia, VŠVU:

  • Viktória Kucharčíkova, Fanny Pekarčíková, Hana Ontkocová, Nina Macková,
  • Damir Daniel Demovič
  • (Mgr. Beata Jablonská, PhD)

 


Koncepcia:  Rasťo Sedlačík / Tomáš Klepoch

 • Asistencia koncepcie a realizácia workshopu:
 • Tomáš Klepoch / Matej Fabian / František Demeter
 • Grantová a projektová podpora: Dominika Husárová
 • Spolupráca na produkcii projektu: Miroslava Kubáňová
 • Priestorové a technologické zabezpečenie workshopu:
 • Artrooms Moravany / Zuzana Sabová, Vlado Višnovský, Hospodárska správa VŠVU

 


Workshop a výstava je spoluprácou medzi ateliérmi:

 • 3EAM / Katedra maliarstva, Laboratóriom ilustrácie / Katedra Grafiky a iných médií 
 • a Katedrou teórie a dejín umenia VŠVU v  Artrooms Moravany,

 


*spolufinancované z grantu KEGA s názvom DvojRozmer  č. 005VŠVU-4/2022