Miznúce telo

V sobotu otvoríme novú výstavu Miznúce telo v koncepcii kurátorky Lucie Gavulovej. Otvorenie výstavy bude sprevádzať komentovaná prehliadka mlyna ako inštitúcie, kurátorský výklad k výstave a performance skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje.

SNG - Schaubmarov Mlyn v Pezinku, Pezinok-Cajla


Kurátorka: Lucia Gavulová

Umelci / umelkyne / kolektívy:
Björnsonova, Jan Durina, Robert Gabris, Ján Gašparovič, Matej Gavula, Ludmila Hrachovinová, Katarína Hrušková, Paula Malinowska, Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje, Milan Mazúr, Adam Novota, Jozef Pilát, Renáta Pinterová, Dušan Prekop, Viktória Revická, Denisa Slavkovská, Tatiana Takáčová, Martin Toldy, Dana Tomečková


Môj tvar, moje zmysly, môj pocit v mojich črevách, môj pocit v mojich pľúcach, môj pocit tlkotu môjho srdca sa stali niečím iným, niečím, čo nie je viac moje. To, čo viem iste, je, že v jednom momente sa moje telo ponáhľalo do budúcnosti, ale potom sme sa zasekli.

Björnsonova, Rock Became the Cave


Výstava Miznúce telo je zážitkovou esejou o „miznutí“ fyzických tiel v našich životoch. Všíma si všeobecný trend dekorporalizácie ľudskej existencie, ktorý za uplynulé obdobie nadobudol nové rozmery. Či už na problematiku rôznej miery fyzického „vytrácania sa“ v rámci každodenného života nahliadame optikou geopolitických súvislostí, technologického smerovania, „rozpúšťania“ identít v online prostredí, post- či transhumanistických teórií, protipandemických opatrení, spirituality alebo sebapozorovania, každý z aspektov ponúka široké spektrum interpretácií. Podobne variabilný obraz prináša aj výstava. Autori, autorky a kolektívy na nej zastúpené predstavujú výberom diel dynamickú koláž asociácií, odkazujúcich na cyklicky miznúce a objavujúce sa telo v našom praktickom bytí. Vo výsledku je dané zoskupenie projektov vyjadrením prienikov, nastavení, emócií, afektov či tenzií, ktoré na miznúce telo (ne)priamo viac či menej odkazujú. Cez pohyblivý obraz, performanciu, zvuk a médium inštalácie autorky a autori komunikujú a pôsobia na ľudskú schopnosť preciťovania zážitku.