Michaela Kacsiová: Meow Spa / výstava s performanciou

Vstúpte do Meow Spa, miesta určeného na oddych a starostlivosť! „Hydra-terapia“ absolventky odboru intermédií na VŠVU Michaely Kacsiovej ponúka na Tyršovom nábreží diváctvu vstup do akéhosi surrealistického medzipriestoru medzi osobným miestom určeným pre selfcare a verejným priestorom vyradeného električkového vozňa v T3 – kultúrnom prostriedku.

Kde:

Kedy:

  • Otvorenie: Štvrtok 20. 6. 2024, od 18:00

    • *V rámci Petržalka Gallery Weekend prebehne autorská performance k výstave aj v sobotu 22.6.2024 o 19:00 hod.

 

* Facebook event *


Anotácia:

Hydra ako predpona evokuje vodné liečenia ale aj starovekého bájneho tvora - je viacznačným pojmom. Spoločne s objektovou inštaláciou a autorskou performance podčiarkuje fluidnosť chápania jednotlivých elementov, ktoré prechádzajú medzi intímnym a komunitným, starostlivým a protestujúcim.

Kacsiová si okrem motívu kúpeľov, ktoré sú miestom relaxu (pre tých, ktorí si to môžu dovoliť) na pomoc berie dvoch tvorov: hydru a mačku. Hydra, s jej mnohovrstevnými významami skrz rôzne historické obdobia, v tomto kontexte reprezentuje odolnosť a schopnosť neustálej vznikavosti a zániku - veď nie je predsa jej hlavnou schopnosťou regenerácia po zranení? Mačka so svojím prirodzene voľným správaním môže byť vnímaná ako protestný element, nepodriaďujúci sa tlakom produktivity a nástrahám prekarizácie. Robí si čo chce, kedy chce a keď sa jej niečo nepáči, zhadzuje veci.

S prepájaním týchto dvoch bytostí v prostredí “self- care“ Kacsiová podnecuje odvahu k imaginácii, náhodnosti “prirodzeného“ životného rytmu a k hľadaniu spoločného nehierarchického fungovania, umožnujúceho všetkým zúčastneným čas a priestor na seba a svoje vlastné potreby.

Kurátorský text: Jana Babušiaková

 

Michaela Kacsiová: Meow Spa 06202024 - pozvánka

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia