Medzinárodné študentské sklárske sympózium

Lednické Rovne

Medzinárodné študentské sklárske sympózium