Martin Hrvol: ZÁHRADA PREKARIÁTU

Srdečne Vás pozývame na výstavu Martina Hrvola: ZÁHRADA PREKARIÁTU do Turčianskej galérie v Martine.

 

Kde:

Turčianska galéria v Martine – bývalý depozitár v záhrade,

665/2,Daxnerova 03601 Martin

 

Trvanie výstavy: 15. decembra 2022 - 3. februára 2023

 


 

"Kým sa praskliny zacelia, zem vyrovná a priestor sa stane sterilným, kým si bude voda sama hľadať
svoju cestu a korene slobodne podrývať naše múry, máme ešte čas.
Máme čas sledovať ako sa príroda stáva subjektom s vlastnými záujmami, s vlastnými požiadavkami,
manifestami a právami. Máme čas byť súčasťou týchto manifestov... Tejto prekérnej situácie."

 

Viac informácií si môžete prečítať v priloženej tlačovej správe vlavo.

 


 

Výstava Martina Hrvola predstavuje súbor objektov a inštalácií, ako malých architektúr, záhrad
a habitatov. Prelínanie architektonických a organických foriem vytvára priestor, v ktorom sa
odohráva dichotómia civilizácie a prírody ako navzájom previazaných elementov nášho sveta v dobe
antropocénu.