Machatová + Machata: SIMPLE STORIES

Dovoľujeme si Vás upozorniť na výstavu Simple Stories v parížskej galérii La Joaillerie par Mazlo.

 

31 rue Guénégaud, 75006, Paris, FRANCE

 


 

Viac informácii o výstave nájdete nižšie a na stránke galérie: https://www.la-joaillerie-par-mazlo.fr/en/

 

"Tento september sa galéria LA Joaillerie par Mazlo po dlhšom čase opäť otvára prvou retrospektívou slovenských umelcov Jany Machatovej a Petra Machatu vo Francúzsku v spolupráci s Nadačným fondom Roberta Mazla pre umenie a súčasný šperk, Nadáciou Alice Art a združením Arketip.

 

Súčasné okolnosti napriek všetkému prekvapujúco nachádzajú ozvenu v dielach našich dvoch hostí, ktorých výstava nesie názov "Simple stories" (jednoduché príbehy).uprostred neistoty do ktorej sme teraz vrhnutí, medzi pandémiou, klimatickou krízou a vojnou v Európe, sa objavuje takmer jednomyseľné presvedčenie, že ľudstvo stojí na prahu bodu zlomu, že stojíme pred jedným z kľúčových a bezprecedentných momentov, ktoré môžu zmeniť chod našej spoločnej histórie. Jana Machatová a Peter Machata patria medzi niekoľko málo súčasných umeleckých šperkárov, ktorým sa s presnosťou ako aj nadhľadom darí prepájať malú a veľkú históriu.

Ako deti boli obaja vychovaní v Československu počas „normalizácie“ a spája ich rovnaký záujem o rozprávanie a silu slova a obrazu na kolektívnu imagináciu. Ich príbehy bez nostalgie a pátosu odrážajú minulosť, viac či menej nedávnu, v snahe konfrontovať súčasnosť a uvažovať o budúcnosti. Minulosť sa stáva prostriedkom na odhalenie večných nepokojov v ľudskom živote."