Ľudmila Machová: FUSION

Samostatná výstava FUSION prezentuje vo výstavných priestoroch galérie a foyer Národnej banky Slovenska návštevníkom aktuálnu tvorbu Ľudmily Machovej, absolventky VŠVU v Bratislave. Výstava je kurátorskou selekciou diel z poslednej trojročnej tvorby, ktorá vznikla počas pandemického obdobia a autorkiných pobytov v prírode.

Kde:

Kedy:

  • 6. september - 7. november 2023

    • Prístupná pre širokú verejnosť v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod.

 


Anotácia:

Medzi vystavenými obrazmi nájdete diela, ktoré Ľudmila Machová prezentovala na troch predošlých výstavách Emittance v Mestskej galérii v Rimavskej sobote, júl – august 2020, Antinomický vzťah v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, október 2020 – február 2021, či v bratislavskej Flatgallery pod názvom FLUX, leto 2021. Aj preto sme túto výstavu nazvali FUSION, teda splynutie.

Ľudmila Machová: FUSION
Ľudmila Machová: FUSION, 2023.
Ľudmila Machová: FUSION
Ľudmila Machová: FUSION, 2023.
Ľudmila Machová: FUSION
Ľudmila Machová: FUSION, 2023.

Vo výstavnom projekte s nazvanom FUSION sa autorka prezentuje prostredníctvom maľby dielami, v ktorých sa zaoberá žiarením, vibráciami, svetelnými zdrojmi, pohlcovaním priestoru, sutinami, ruinami, vrstvením, pôsobením času, deštrukciou, rozpadom, prepájaním, transformáciami a obnovou. Tieto deje skúma na rozhraní osobného domáceho prostredia bytu/ateliéru, mestskej krajiny a fragmentov prírody/krajiny. Hlavným atribútom jej tvorby sa stáva kopa v podobe sutín, častokrát prepojená neurčitou organicko-anorganickou štruktúrou. V dielach sa primárne sústreďuje na intímny priestor svojho bytu a ateliéru, ktorý skúma vo vzťahu k bezprostrednému okoliu mestského exteriéru v čase neustálych premien. Machovú zaujímajú na prvý pohľad neestetické mestské zátišia v podobe neforemných sutín po asanáciách objektov. Asociatívnym spôsobom prepája deje primárne sa odohrávajúce v jej privátnom prostredí s tým, čo sa deje vonku, napríklad v podobe búrania areálu bývalej Matadorky za oknami jej predošlého ateliéru. Meniaci sa mestský exteriér, ale aj samotná príroda sú pre ňu neustálym inšpiračným zdrojom. Acidovo prežiarené ruiny sutinových zátiší sa abstrahujú a sfarbujú do krikľavo oranžova. V maľbách tak vzniká akási zvláštna tiesnivá postapokalyptická atmosféra kontrastujúca s fragmentmi fosforeskujúcich zelených plôch. Maľby zrkadlia to, čo Machovú prirodzene fascinuje, a to proces, ktorým sa umelo vytvorený priestor stáva opäť prírodným alebo ten prírodný naopak zasa umelým. Nespútaná a divoká živelnosť prírody nenápadne prerastá aj do útrob domova, ktorý sa od vonkajšieho sveta neúnavne snažíme izolovať a brániť pred týmito vplyvmi.

 

Kurátor výstavy:

  • Andrej Jaroš

 


Virtuálna prehliadka výstavy