LACO PAGÁČ, Sklo: strihy a návrhy

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy "Laco Pagáč, Sklo: strihy a návrhy" kurátorov Adrieny Pekárovovej a Patrika Illa v pondelok 20. 3. 2023 o 18:00 v Galérii NOVA

  • Miesto konania:

  • Vernisáž: V pondelok 20. 3. 2023 o 18:00

    • trvanie výstavy: 20. 3. - 12. 5. 2023

 


 

LACO PAGÁČ, Sklo: strihy a návrhy - plagát

 

Ladislav Pagáč (1948)

pedagóg, sklársky dizajnér, akčný umelec. Všetkým týmto činnostiam sa naplno venoval v rôznych obdobiach svojho života. Je žiakom Rudolfa Filu na ŠÚV v Bratislave a Václava Ciglera na VŠVU, štúdium na jeho oddelení Sklo v architektúre absolvoval v roku 1977. Už počas štúdia sa venoval konceptuálnemu umeniu, body-artu, land-artu, po skončení školy v zoskupení Artprospekt P.O.P. (Ladislav Pagáč, Viktor Oravec, Milan Pagáč) v období 1979 – 1985. Vtedy prišiel do Spojených sklární v Lednických Rovniach (dnes Rona, a. s.), kde pracoval ako interný dizajnér do roku1992, ako externý dizajnér do roku 1994. Vytvoril množstvo návrhov stolovacích a nápojových súprav, navrhoval kolekcie „veľkého stolovania“ s vysokým počtom jednotlivých súčastí. Jeho dizajn využíva dôrazné geometrické formy zvýrazňujúce sklo ako materiál s atribútmi perfekcionizmu a ušľachtilosti. Jeho nápojové sklo je v zbierkach Slovenskej národnej galérie a Slovenského múzea dizajnu Bratislave.

Od roku 1991 pôsobil na sklárskej škole v Lednických Rovniach ako externý učiteľ odboru umelecko-remeselného spracovania skla. Bol jedným z rozhodujúcich iniciátorov snáh o zmenu školy na školu umeleckú, zameranú na výtvarné spracovanie, čo sa zavŕšilo roku 1995. Viedol odbor Maľovanie a leptanie skla a učil aj hlavné výtvarné a praktické predmety. Bol vedúcim hutného oddelenia až do roku 2012.

 


 

Text Adrieny Pekárovej o výstave

Výstava strihov a návrhov úžitkového skla Ladislava Pagáča predstavuje špecifický druh kresby, nejde tu o intímne záznamy úvah umelca, inšpirácií či situačných komentárov. Plnovýznamovo však vyjadruje ideu – myslieť kresbou –, ktorú v cykle výstav galéria Nova realizuje už druhý rok. Laco Pagáč je dizajnér a vystavený materiál dokumentuje dizajnérske myslenie, v ktorom sa kreativita len časťou podieľa na výsledku. 

Sklársky dizajnér sa musí pri navrhovaní opierať o znalosti techniky a technológií, parametrov funkčnosti, a Pagáč rád zdôrazňuje, že prácu sklárskeho dizajnéra vidí skôr ako dobré remeslo, než umenie. Myslím si, že dobré remeslo môže byť základ dizajnu, ale  to, čo výslednému artefaktu dáva formu, výraz a osobitosť vyplýva z dizajnérovej predstavivosti, imaginácie, intuície, ale aj poznania ako sa vyvíjalo moderné sklárstvo a umenie.

Už počas štúdia v ateliéri Václava Ciglera na VŠVU vytvoril niektoré základné dizajnové témy, ktoré potom rozvinul vo svojej  praxi v sklárni v Lednických Rovniach, ale prišiel aj s celkom novými formami. Zo študijných rokov si priniesol základné východisko geometrických tvarov – kruh a valec, jednoduché útvary. Ich delením a prekrývaním vytváral nové kompozície, alebo stanoveným číselným postupom dosahoval rozmerové varianty. V druhej polovici 80. rokov a ešte aj začiatkom 90. rokov spočívala produkcia sklárne v ručnej výrobe a bolo zvykom, že jedna nápojová sada mala viac ako štyri veľkostné varianty pohárov. Jeho poháre a nádoby boli zväčša vyrábané pre zahraničných zákazníkov, ktorým sa vychádzalo v ústrety. Laco Pagáč bol schopný navrhnúť podľa požiadaviek rôzne veľkostné aj funkčné kusy v rámci jednej sady bez narušenia daného štýlového tvaroslovia, napr. až do počtu dvadsaťdva kusov v jednom súbore. Základný rad pohárov viacerých veľkostí na rôzne druhy nápojov dopĺňali misy, misky, svietniky, karafy a dózy. Vyhovovalo to aj jeho potrebe skúsiť maximum možností, ísť až na hranu únosnosti tvaru, hmoty. Vytvoriť funkčný a praktický rad nádob mu napomáhalo aj uplatňovanie istého sociálneho aspektu, porozumenie pre priebeh každodenných stolovacích rituálov v rôznych prostrediach – v interiéri či exteriéri – a v rôznych kultúrach. Spomína, že jeho sklo, napr. séria s farebnými akcentmi, bolo obľúbené na talianskom trhu, teda v prostredí bohatom na historické dedičstvo materiálnej kultúry. Vo viacerých súpravách spracoval tému prstencov v spojení s kónicky tvarovaným kalichom a silným dienkom. Inšpiroval ho motív prstov ruky držiacej pohár – motív prekvapujúco prostý, ale silný vo výraze a tvarovej variantnosti.

Autentická stopa ruky Laca Pagáča je v strihoch – sám ich vytváral, popisoval a finalizoval tvar, a hoci môžu pre laika vyzerať trochu ako detské vystrihovačky, musia byť presné, slúžia ako nevyhnutná pomôcka na vytvorenie formy pre sklára fúkača pri peci. Je to tradičný postup, celé minulé storočie až takmer donedávna sa zhotovovali strihy pohárov ako dôležitá fáza pri výrobe nápojového skla. Dnes nám trochu sprítomňujú subtílnosť alebo robustnosť pohárov, ktoré nemôžeme podržať v ruke naživo. Technický výkres – okrem dát o mieste a čase, dáva predstavu o šírke kolekcií, ale aj o období, ako sa postupne dopĺňali o nové funkčné formy. Všetky vystavené návrhy Laca Pagáča sa realizovali v Spojených sklárňach v Lednických Rovniach, dnes Rona, a. s., v druhej polovici 80. a na začiatku 90. rokov minulého storočia.

Strihy a technické výkresy oživujú prácu dizajnéra v sklárskej fabrike, kde je síce dizajnér jedinečným tvorcom návrhu, ale je aj súčasťou procesu realizácie, na ktorej sa podieľa viacero profesií. Hoci strih – sám osebe je dnes dokumentom „archaického“ výrobného procesu, stále je cenným nositeľom dát, podľa ktorých je možné pohár opäť vyrobiť.

 

Adriena Pekárová, 2023

 


 

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia