Kseniia Rozhak-Lytvynenko: Popravená renesancia“. Vznik ukrajinskej školy monumentálnej maľby. Teoretická a tvorivá práca Mykhayla Boychuka. "Boychukizmus"

Katedra teórie a dejín umenia Vás srdečne pozýva na prednášku a diskusiu v rámci predmetu „Vybrané kapitoly z moderného a súčasného umenia a dizajnu“ v stredu 9. novembra 2022 o 16:00 v miestnosti 220, Hviezdoslavovo nám. 18

 

Kde:

v miestnosti 220 (1. poschodie), Hviezdoslavovo nám. 18

Kdy:

v stredu 9. 11. 2022 o 16:00

 


Mykhailo Boychuk (1882 – 1937) je ukrajinský monumentálny umelec, pedagóg a zakladateľ Školy monumentálnej maľby, ktorej predstavitelia sa snažili vytvoriť výrazne národné ukrajinské umenie. Pri hľadaní „ukrajinskej národnej podoby“ sa obracia k tradíciám byzantského ikonopisu, ľudového umenia atď., pričom ich interpretuje pod vplyvom popredných trendov modernistického umenia, ktoré sa naučil vo Francúzsku. Viedol dielňu monumentálnej maľby na novozaloženej Ukrajinskej akadémii umení. Začiatkom 30. rokov sa Boychuk pokúsil zosúladiť ukrajinské národné umenie s propagandistickými myšlienkami socialistického realizmu. V roku 1937 bol Mykhailo Boychuk spolu s niekoľkými študentmi zastrelený sovietskym režimom. Väčšina jeho diel bola zničená.

Počas prednášky sa budú zaoberať hlavnými etapami tvorivej a pedagogickej cesty Mykhajla Boychuka, jeho tvorivé koncepty budú analyzované v kontexte ukrajinského umenia a európskych umeleckých procesov prvej polovice 20. storočia.

 


 

Kseniia Rozhak-Lytvynenko je kritička umenia a pedagogička v oblasti dejín umenia Ukrajiny. Od roku 2019 pôsobí ako docentka v Ateliéri interiérového dizajnu, Katedra architektúry, stavebníctva a dizajnu na Národnej leteckej univerzite v Kyjeve. Vyučuje kurzy dejín architektúry, výtvarného umenia a dizajnu, ako aj kurz „Osobná značka dizajnéra“. Je tiež autorkou vzdelávacieho online projektu „Art-Tours“, ktorý vedie online školenia o dejinách umenia pre deti a dospelých. Hlavnou témou jej vedeckého výskumu je umenie prvej polovice 20. storočia.

13. marca 2022 kvôli vojne na Ukrajine pricestovala do Bratislavy. V súčasnosti pracuje na výskume „Umenie prvej svetovej vojny na Ukrajine a na Slovensku: komparatívne charakteristiky“.

 


 

Prednáška je realizovaná v rámci projektu Fondu na podporu umenia, Výzva č. 101 / 2022, podprogram 3.8 Výskum a kritická reflexia umenia v exile (Š)

Fond na podporu umenia