Krst publikácie ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Srdečne pozývame na krst reprezentatívnej publikácie.

Galéria dizajnu SATELIT na Kollárovom nám. v Bratislave


Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939, ktorú práve v týchto dňoch vydalo Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart. Kniha je jedinečným počinom na poli histórie a teórie dizajnu na Slovensku a jej vzniku predchádzal niekoľkoročný výskum 13 autorov a autoriek, ktorí/é do knihy prispeli odbornými štúdiami aj množstvom obrazového materiálu. Na príprave knihy participovala aj pedagogička z Katedry teórie a histórie umenia na VŠVU - Silvia Seneši Lutherová so svojou štúdiou "Hlas novej doby. Od umeleckého priemyslu ku kvalitnej výrobe na Slovensku v období prvej Československej republiky".