Kristína Mičová: Vzdialené telesá

Srdečne Vás pozývame!

Miesto: Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Kurátorka: Katarína Poliačiková


 

Výstavný projekt Kristíny Mičovej Vzdialené telesá je zameraný na fenomén prežívania krajiny, percepciu miest. Po novej kolektívnej skúsenosti svetovej pandémie autorka pocítila prehĺbenie. Tento stav nás vo svojom letargickom opare a pocite nečinnosti prehlbuje. Sme hlbšie v niečom, čo intenzívne cítime, ako vtekajúcu vodu, pomaly obklopujúcu naše telá. Sme hlbšie v sebe. Deformuje tento stav vnímanie času? Spomaľuje ho? A ak áno, čo sa stane potom? Zrýchli sa, aby dobehol „všeobecný“ čas? Umelkyňa vo svojej tvorbe reflektuje vnímanie fenoménov plynutia času a bytia na mieste. Jej výstupy poukazujú k scitlivovaniu sa voči priestoru a svetu.

 

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Mediálnym partnerom Galérie MEDIUM je portál Artalk.cz.