Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Katedra teórie a dejín umenia Vás pozýva na jednodňové kolokvium s názvom War Experiences in Ukrainian Art, ktoré sa uskutoční v stredu 25. októbra 2023 v priestoroch budovy školy na Hviezdoslavovom námestí 18. * Kolokvium bude prebiehať v anglickom jazyku.


Fotogaléria z podujatia

 

War Experiences in Ukrainian Art
War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art
Kolokvium: War Experiences in Ukrainian Art, 2023.
Autorka média: Daniela Dolinská.

Kde?

 • VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 18, miestnosť č. 135
 • Vstup pre verejnosť voľný.

Kedy?

 • 25.10. 2023, 11:00 – 19:00
 • Kolokvium bude prebiehať v anglickom jazyku.

 


Moderátorka: Beáta Jablonská

 


Program kolokvia:

(podrobné informácie a abstrakty po kliknutí na meno prezentujúce*ho)

11:00 - Privítanie a predstavenie;

 • Uvítací prejav prvej tajomníčky Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike Yaroslavy Kamarchuk.

11:15 - Daryna Skrynnyk-Myska:

 • Dekolonizácia v optike ukrajinského umenia po invázii Ruska.

12:15 - Bohdana Hrynda:

 • Súčasné americké umenie v pohybe. Vzťahy k myšlienkam globalizácie, identity, miesta a pamäte.

13:15 - Anna Yefimova:

 • Umelecké projekty galérie LNAA (Ľvovská národná galéria umenia) po invázii v roku 2022. Kontext vojny.

14:30 – 16:00 - Obed

16:00 - Yuliya Babunych:

 • Národné a medzinárodné v ukrajinskom abstrakcionizme a konštruktivizme.

17:00 - Andrii Sydorenko:

 • Ukrajinské digitálne umenie počas rusko-ukrajinskej vojny.

18:00 - Kseniia Rozhak-Lytvynenko:

 • Moderný ukrajinský gýč: príčiny a potenciálne dôsledky.

19:00 - Koniec kolokvia

 


Podrobné informácie:

 


Daryna Skrynnyk-Myska

 • Vedúca katedry súčasného umenia na Národnej akadémii umení v Ľvove, nezávislá kurátorka, umelecká kritička, pedagogička, PhD z dejín filozofie.
Daryna Skrynnyk-Myska foto na web

Dekolonizácia v optike ukrajinského umenia po invázii Ruska

Hlavným záujmom prednášky je zmena historických momentov pred začiatkom invázie a po nej prostredníctvom selektívnej, komparatívnej analýzy niekoľkých významných umeleckých projektov ukrajinských umelcov v časovom rámci od roku 2014 (začiatok rusko-ukrajinskej vojny) do roku 2022 (prvý rok rozsiahlej invázie). Rok 2022 je posudzovaný v kontexte horizontálneho prístupu k dejinám umenia P. Piotrowského: zmeny, ktoré prebiehajú teraz, sú porovnateľné so zmenami, ktoré sa udiali v globálnom svete koncom 60. rokov alebo v roku 1989.

Dekolonizácia sa v tomto kontexte chápe ako politický proces oslobodenia sa od impéria, ako aj ako získanie slobody a vlastného hlasu. Takže oba tieto diskurzy – postkoloniálny aj dekoloniálny – sú v prednáške zobrazené prostredníctvom umeleckých postupov. Vybrané umelecké projekty slúžia ako šošovka, ktorá umožňuje analýzu prechodu zdôraznením relevantných tém a problémov, pochopenie jeho historickej dynamiky.

 

(späť na program)


Bohdana Hrynda

 • Docentka na Katedre súčasného umenia na Národnej akadémii umení v Ľvove.
Bohdana Hrynda foto na web

Súčasné americké umenie v pohybe. Vzťahy k myšlienkam globalizácie, identity, miesta a pamäte

Tento príspevok je venovaný dobe, ktorá definovala hranice stavu modernosti v modernom umení — od 80. rokov až po súčasnosť. Najviac sa bude týkať umenia Spojených štátov amerických, ktoré sa od 60. rokov vyprofilovali ako druh superveľmoci. V prvom rade, samozrejme, vo svete geopolitiky, ale dokázali svoj kultúrny a umelecký diskurz dostať do vedúcej pozície. Takéto vodcovstvo sa najzreteľnejšie prejavuje v kontexte myšlienok globalizmu a multikulturalizmu.

Ukrajina ako predmet štúdia a ako partner konštruktívneho a seriózneho dialógu zostala dlho v zákulisí záujmov americkej kultúrnej politiky. Situácia sa zásadne zmenila v roku 2022, keď sa začala invázia. Úsilie ukrajinskej kultúrnej diplomacie a súdržnosť slobodného sveta s Ukrajinou pomáhajú široko a viditeľne prezentovať našu kultúru a umenie v obrazoch a formách naplnených takými významami a obsahmi, ktoré boli predtým dostupné, a povedzme si úprimne, aj zaujímavé len pre úzky okruh odborného publika. Na záver tohto príspevku sa teda pokúsim načrtnúť, ako sa ukrajinské súčasné umenie prihovára Američanom v Amerike a ako sa stalo sebestačnou súčasťou širokého multikultúrneho, globalizovaného rozprávania o americkej kultúre.

 

(späť na program)


Anna Yefimova

 • PhD, docentka na oddelení manažmentu umenia na Národnej akadémie umení v Ľvove. Popredná odborníčka na výstavnú činnosť a kurátorka galérie akadémie. Výskumníčka. Expertka Ukrajinskej kultúrnej nadácie.
Anna Yefimova foto na web

Umelecké projekty galérie Národnej akadémie umenie v Ľvove po invázii v roku 2022. Kontext vojny.

Počas prednášky sa budeme rozprávať o galérii Národnej akadémie umení v Ľvove ako o výstavnom priestore pre mladú generáciu umelcov, ktorý aktívne pôsobí v jednej z najväčších umeleckých inštitúcií vyššieho vzdelávania na Ukrajine. Galéria bola založená v roku 2015 pre výtvarné experimenty študentov a absolventov akadémie. V Galérii LNAA sa za posledných osem rokov realizovalo viac ako sto rôznorodých projektov: spoločné výstavy, ktoré reprezentovali všetky umelecké odbory LNAA, samostatné projekty študentov a absolventov; kolektívne projekty stredných umeleckých škôl a pod. Okrem výstav sa tu konali aj iné umelecké podujatia: predstavenia, hudobné koncerty, čítania poézie, divadelné predstavenia, kinosály, prednášky, prezentácie, umelecké stretnutia a dokonca aj módne prehliadky. Výstavy sa vyberajú každý rok formou súťaže typu „open call“.

Pandémia, ktorá sa začala v roku 2020 a neskôr rozsiahla vojna na Ukrajine, však výrazne ovplyvnila činnosť galérie a umenie mladej generácie. Zaujímavé je najmä skúmanie špecifík výstavných projektov realizovaných po invázii (február 2022) a to, ako mladí umelci začali pracovať s témou traumatického zážitku vojny. Podrobne si povieme o desiatich rôznych výstavách (individuálnych aj kolektívnych), ktoré reflektujú aktuálne dianie na Ukrajine a ako funguje galéria LNAA dnes.

 

(späť na program)


Yuliya Babunych

 • Vedúca oddelenia postgraduálneho a doktorandského štúdia a odborná asistentka na Katedre dejín a teórie umenia na Národnej akadémii umení v Ľvove.
Yulia Babunych foto na web

Národné a medzinárodné v ukrajinskom abstrakcionizme a konštruktivizme

Prednáška analyzuje národné a medzinárodné črty ukrajinského abstrakcionizmu a konštruktivizmu. Ukrajinský modernizmus sa v druhej dekáde 20. storočia dostal do popredia nových výskumov európskeho umenia súvisiacich s odmietnutím figuratívnej funkcie. Umelec a teoretik K. Malevych je jedným z hlavných predstaviteľov abstraktného umenia nielen ukrajinského, ale aj svetového. Spojením prvkov kubizmu a futurizmu vytvára nový smer avantgardnej maľby, ktorý nazýva suprematizmus. Detstvo a dospievanie na Ukrajine zanechalo výraznú stopu v tvorivej činnosti K. Malevycha. Suprematizmus vznikol počas ostrej konfrontácie medzi „starým“ a „novým“ umením, medzi abstrakciou a naturalizmom. Niet divu, že autor vyhlasuje základ nového smeru odmietnutia sprisahania a uchýli sa k nevhodnému, obrazu geometrických útvarov, voľne rozptýlených na obrazovej ploche. Prvé suprematistické diela vytvoril umelec v roku 1915. Nesporným vyhlásením o nehmotnej maľbe sa stáva jeho „Čierny štvorec na bielom pozadí“ z roku 1915, prvýkrát vystavený v Petrohrade na futuristickej výstave „0,10“. Vynikajúci suprematista sa snažil oslobodiť umeleckú kreativitu od akéhokoľvek napodobňovania prírody a vytvoriť abstraktné umenie, ktoré by na diváka pôsobilo iba farbou a formou.

 

(späť na program)


Andrii Sydorenko

 • Umelec, kurátor, výskumník, PhD z dejín umenia, žije a tvorí v Kyjeve.
Andrii Sydorenko foto na web

Ukrajinské digitálne umenie počas rusko-ukrajinskej vojny

Táto štúdia skúma vplyv eskalácie rusko-ukrajinskej vojny a súčasného technologického pokroku na ukrajinskú umeleckú komunitu, pričom sa zameriava na rozvíjajúce sa témy a kreatívne prístupy. Spočiatku sa príspevok ponorí do umeleckých príspevkov Kateryny Lisovej, Nikity Titova, Oksany Chepelyk, Mykhailo Rai, Albiny Yaloza, Zibra AI, Yulia Shibirkina, Maria Sharlai, ZViT a Beaty Kurkul. Následne štúdia poukáže na kľúčové udalosti v digitálnom umení na podporu Ukrajiny, vrátane „Umenia na bojisku“, „Umelci podporujú Ukrajinu“, „UBIENNALE“, „Meta History: Museum of War“, „Ukrainian Wartime Poster“ a „Mierové listy Ukrajine“, medzi inými.

 

(späť na program)


Kseniia Rozhak-Lytvynenko

Docentka na Katedre počítačových technológií dizajnu a grafiky na Národnej leteckej univerzite (Kyjev), externý učiteľ pre študentov Erasmus+ na VŠVU, nezávislý lektor a výskumník, PhD v odbore dejiny umenia.

Ksenia Rozhak-Lytvynenko foto na web

Moderný ukrajinský gýč: príčiny a potenciálne dôsledky

Hlavnou náplňou prednášky je objasnenie podstaty fenoménu moderného ukrajinského gýča, ktorý nadobudol nové črty po začatí ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Autorka si kladie za úlohu načrtnúť dôvody pre vznik gýča v súčasnom ukrajinskom výtvarnom umení, medzi ktorým dominuje túžba po prejavení národnej identity. Počas prednášky budú zvážené aj potenciálne negatívne dôsledky procesu šírenia gýčových umeleckých diel mimo Ukrajinu a budú navrhnuté možné spôsoby, ako sa týmto dôsledkom vyhnúť.

 

(späť na program)


 

 


Partneri:

 • Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike

Logo Ukrajinského veľvyslanectva na Slovensku

 


*

Podujatie sa koná v rámci programu „Erasmus+ Staff Mobility“.