Kedy to už skončí

V piatok 18. 8. 2023 od 19:00 do 22:00 Vás radi privítame na otvorení výstavy diel ilustrátoriek Romany Bejdovej, Helgy Pavelkovej, Klaudie Zorgovskej a Alžbety Božekovej s názvom Kedy to už skončí.  Tešíme sa na Vašu návštevu!

Kde?

Kedy?

  • Vernisáž: 18. 8. 2023, 19:00

  • Trvanie výstavy: 18. 8. - 22. 9. 2023

 


Vystavujú

  • Romana Bejdová,
  • Helga Pavelková,
  • Klaudia Zorgovská,
  • Alžbeta Božeková

 


Viac info

Na výstave Kedy to už skončí každá autorka opisuje jeden z možných prístupov ako kráčať životom k jeho koncu. Zobrazujú prežívanie, hľadanie aj kritický pohľad, no všetko s humorom a riadnou nadsázkou. Ilustrátori*ky sa totiž nevedia brať až tak vážne. 

 


Romana Bejdová 

vytvorila sériu linorytov s využitím absurdna a zveličenia. Tri sú inšpirované náboženskou maľbou a fotkou a kritizujú konzum a fanatické uctievanie značky, vnímanie ženy-matky a zhromažďovanie bohatstva v protiklade s askézou. Štvrtý a piaty sa zaoberajú preľudnením, životným priestorom a znečistením.

Primárnym zameraním Romany Bejdovej je ilustrácia – prikláňa sa k digitálnej tvorbe. Ako diplomovú prácu vytvorila autorský fantasy picturebook pre deti s názvom Medzi stromami. V súčasnosti ilustruje knihy českých a slovenských autorov (prevažne romány a zbierky básní) vychádzajúce v samonáklade alebo cez startupové nakladateľstvo Pointa. Tvorí tiež maľby poloabstraktných krajín meditatívnou technikou liatia farieb, do ktorých sa snaží po malých dávkach pridávať prvok náhody. Jej obrazy majú človeka predovšetkým psychicky upokojovať. Venuje sa aj tradičnej grafike (linoryty na tému súčasných problémov v spoločnosti), grafickému dizajnu (logo, sadzba kníh, plagáty) a písaniu vlastných príbehov.

 


Alžbeta Božeková

prepája analógovú prácu s digitálom. Autorka vtipne zachytáva situácie, ktorými si pri tvorbe prechádza takmer každý v snahe dokončiť svoju prácu – zaseknutia, deadliny a kopiace sa emaily. Ilustrácie sú sprevádzané krátkymi myšlienkami, ktoré sú doplnené QR kódom, ktorý skrýva autorkin hudobný playlist podtrhujúci dej kresieb.

Alžbeta Božeková vedie osobný experiment prepájania analógovej práce s digitálom. Pracuje s prepájaním rastrov, štruktúr a vrstvením transparentných farebných plôch. Toto spojenie vzniká na základe náhody a skúšania. Niekedy je v popredí viac štruktúra, inokedy zas čistejšia plocha. Vo svojej práci rada necháva vyznieť tradičný grafický odkaz. Pri tvorbe vzniká ako prvé tento špecifický analógový zdroj, od ktorého sa odráža ďalej. Inšpiráciu čerpá z drobných vecí jej okolia, ktoré jej robia radosť a nejakým spôsobom ju obohacujú. Mapuje svoj priestor a niektoré momenty z jej života, ktoré jej prinášajú úsmev či vrásky na čele. Zaujíma sa o ilustráciu, tradičnú grafiku (sieťotlač, monotypiu, linoryt) a grafický dizajn.

 


Klaudia Zorgovská 

v tvorbe pracuje s geometriou, perspektívou, svetlom a atmosférou. Vo svojej sérii Labyrinty reaguje na komplexnosť a komplikovanosť dnešného sveta. Nekonečná spletitosť ciest, ktoré nás čakajú. Ani jedna nemá správny smer, neexistuje správne rozhodnutie a nevieme, kam nás to zavedie.

Klaudia Zorgovská sa vo svojej tvorbe venuje ilustrácii, tvorbe knižiek a hier. Častým aspektom v jej dielach je skúmanie svetla, farby a ich dopadu na rozprávanie príbehu. V jej digitálnej maľbe často prepája charaktery, pozadia či zvieratá. Analyzuje svetlo a dotvára ním atmosféru príbehu. Tým v nás často zanecháva dojem tajomstva, smútku, obáv, či, samozrejme, radosti. Snaží sa vyjadriť príbeh v obrázkoch. Prezradiť viac o svete postáv ako je v texte zahrnuté. Hrá sa so štruktúrou štetca, často zanecháva jednotlivé ťahy viditeľné a farbu mnohonásobne vrství, aj keď digitálne. Okrem toho sa venuje aj voľnej tvorbe či experimentovaniu v 3D.

 


Helga Pavelková 

rozmýšľa nad krásou a užitočnosťou. Jej tvorba sa zaoberá povolaniami, ktoré nie sú na prvý pohľad také „užitočné”. Umelci či atléti pracujú na kráse veľkých výkonov. No potom sú tu tí, ktorí prinášajú radosť. Tvoria pop kultúru, ktorá vie krásne veci ukázať. Krása inšpiruje, len keď ju vidieť.

Helga Pavelková sa venuje editoriálovej aj knižnej ilustrácii. Jej voľnú tvorbu tvoria malé ilustrované zamyslenia, v ktorých pozoruje svoje alebo celkovo ľudské správanie, rozmýšľanie, motiváciu. Svoje pozorovania interpretuje do stále jednoduchších kresieb. Podľa Helgy má ilustrácia zabávať, vzdelávať alebo skrášľovať. Všetky tieto funkcie sú podľa jej názoru rovnocenné. Nebaví ju tvoriť len jedným štýlom, stále svoj rukopis mení a vyvíja. Dúfa, že je stále dostatočne jasne vidno rukopis jednej ruky. Helga kreslí prevažne digitálne, ale keď má priestor, rada používa tušovú kresbu, koláž, akryl alebo ceruzky. 

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII - výstavný program 2023