Karol Pichler – Workshop: Vyšné Rozpravy nad Textilom, alebo cestovný lístok tam a späť, prosím!

Ateliér Textilnej tvorby v priestore privíta výraznú osobnosť  na poli intermediálnej textilnej tvorby – Karola Pichlera.

Workshop je realizovaný z finančných prostriedkov KEGA v rámci projektu Myslieť globálne, tvoriť lokálne.


Karol Pichler

intermediálny umelec, tvorca inštalácií, dizajnér, textilný výtvarník, odevný tvorca,
šperkár, grafik, food-artist, pedagóg...

V roku 1985 absolvoval MOME - Moholy-Nagy University of Art and Design v Budapešti. V rokoch 1986 - 1996 bol pedagogicky činný na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave. Pedagogicky intervenoval aj v Remeši a v Riu de Janeiro.

Od roku 1984 Karol Pichler vystavuje na individuálnych a skupinových výstavách od New Yorku, cez Sao Paulo až po Kyoto. Jeho práce sú zastúpené v kolekciách domácich a medzinárodných múzeí a galérií, ako i v súkromných zbierkach. V dizajne je laureátom viacerých medzinárodných cien. V rokoch 1992 a 1993 absolvoval tvorivé pobyty vo Švajčiarsku a v Taliansku a od 1996 žil a tvoril v Surabayi, v Paríži, v Riu de Janeiro. Momentálne žije vo francúzskom Biarritzi.

Ťažisko Pichlerových umeleckých aktivít spočíva vo voľnom umení, avšak autor hranice medzi voľným a aplikovaným umením prekračuje a obrusuje. Jeho práce často presahujú do sféry dizajnu, výtvarného odevu a šperku. Obe tieto polohy sa v Pichlerovej tvorbe vzájomne prelínajú a obohacujú. Vo voľnom umení sa autor pohybuje v oblasti objektu, inštalácie, site specific, mixed medií, grafickej tlače, akcie. Dlhodobo ho zaujíma i práca s textom a jeho kódovaním. Médiom jeho diel je zväčša textil, papier, plast, či dokonca jedlo, princípom (vizuálna) hra či manipulácia s racionálnym autorským myšlienkovým konceptom. Ako vnímavý (občas ironizujúci) pozorovateľ, sústredený a citlivý na detail, vyberá z reálnych prostredí konvenčné veci a prvky, ktorým v nových spojeniach a kontextoch dáva nové významy. Svoje projekty neumiestňuje len do výstavných siení, ale aj do bežne dostupných priestorov či exteriérov miest. Vlastnú tvorbu vníma ako interakciu, pre ktorú sa usiluje získať rovnako návštevníka galérie, ako aj náhodného okoloidúceho diváka.

Zuzana Gažíková